TEE(1) Brukerkommandoer TEE(1)

tee - read from standard input and write to standard output and files

tee [VALG]... [FIL]...

Kopier standard inndata til hver FIL, og til standardutdata.

Legg til data i valgt(e) FIL(er), ikke overskriv noe.
Ignorer forstyrrelsessignal.
operate in a more appropriate MODE with pipes.
Velg oppførsel ved skrivefeil. Se MODUS nedenfor.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

diagnotiser skrivefeil for alle typer utdata
warn-nopipe
diagnotiser skrivefeil for utdata som ikke er datarør
avslutt ved skrivefeil for alle typer utdata
exit-nopipe
avslutt ved skrivefeil for utdata som ikke er datarør

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

Skrevet av Mike Parker, Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
eller lokalt: info '(coreutils) tee invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4