OD(1) Felhasználói parancsok OD(1)

od - fájlok ömlesztése (dump) oktális és más formában

ÖSSZEGZÉS

od [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...
od [-abcdfilosx]... [FÁJL] [[+]ELTOLÁS[.][b]]
od --traditional [KAPCSOLÓ]... [FÁJL] [[+]ELTOLÁS[.][b] [+][CÍMKE][.][b]]

A FÁJL egy egyértelmű ábrázolásának kiírása, alapértelmezetten oktális bájtokkal, a szabványos kimenetre. Több FÁJL argumentumot összefűz a felsorolás sorrendjében a bemenet kialakítása érdekében.

Ha a FÁJL nincs megadva, vagy -, akkor a szabványos bemenetet olvassa.

Az első és második hívási alak egyidejű alkalmazása esetén a második alak feltételezett, ha az utolsó operandus +-al vagy (2 operandus esetén) számmal kezdődik. Az ELTOLÁS operandus a -j ELTOLÁS kapcsolót jelenti. A CÍMKE az első kiírandó bájt pszeudo-címe, amely a kiíratás előrehaladásával növekszik. Az ELTOLÁS és a CÍMKE esetén egy 0x vagy 0X előtag hexadecimális ábrázolást jelez; az utótagok a . (oktális) és b (szorzás 512-vel) lehetnek.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

a fájleltolások kiírási formátuma. Az ALAP a [doxn] egyike: decimális, oktális, hexa vagy nincs
a bemeneti bájtok felcserélése a megadott sorrend szerint
BÁJT darab bemeneti bájt kihagyása először
a kiíratás korlátozása BÁJT darab bemeneti bájtra
show only NUL terminated strings of at least BYTES (3) printable characters
a kimeneti formátumok kiválasztása
ne használja a * jelet a sorelnyomások jelölésére
output BYTES bytes per output line; 32 is implied when BYTES is not specified
argumentumok elfogadása a hagyományos formában
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

-a
ugyanaz, mint -t a, megnevezett karakterek kiválasztása, a magas sorrend bit figyelmen kívül hagyása
-b
ugyanaz, mint -t o1, oktális bájtok kiválasztása
-c
ugyanaz, mint -t c, nyomtatható karakterek vagy visszaper escape-ek kiválasztása
ugyanaz, mint -t u2, előjel nélküli tízes alapú 2 bájtos egységek kiválasztása
ugyanaz, mint -t fF, lebegőpontosak kiválasztása
ugyanaz, mint -t dI, decimális egészek kiválasztása
ugyanaz, mint -t dL, decimális hosszúak kiválasztása
ugyanaz, mint -t o2, oktális 2 bájtos egységek kiválasztása
ugyanaz, mint -t d2, tízes alapú 2 bájtos egységek kiválasztása
ugyanaz, mint -t x2, hexadecimális 2 bájtos egységek kiválasztása

megnevezett karakter, a magas sorrend bit figyelmen kívül hagyása
nyomtatható karakter vagy visszaper escape
előjeles decimális, MÉRET bájt egészenként
lebegőpontos, MÉRET bájt lebegőpontosonként
oktális, MÉRET bájt egészenként
előjel nélküli decimális, MÉRET bájt egészenként
hexadecimális, MÉRET bájt egészenként

A MÉRET egy szám. A TÍPUS a [doux] egyike, a MÉRET lehet C a sizeof(char), S a sizeof(short), I a sizeof(int) vagy L a sizeof(long) értékekhez. Ha a TÍPUS f, akkor a MÉRET szintén lehet F a sizeof(float), D a sizeof(double) vagy L a sizeof(long double) értékéhez.

Egy z utótag hatására bármely típus esetén a nyomtatható karakterek megjelennek a kimeneti sorok végén.

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Display hexdump format output
The default output format used by od

Írta Jim Meyering.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/od
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) od invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4