OD(1) Käyttäjän sovellukset OD(1)

od - tulosta tiedostoja oktaali- ja muissa muodoissa

od [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...
od [-abcdfilosx]... [TIEDOSTO] [[+]SIIRTYMÄ[.][b]]
od --traditional [VALITSIN]... [TIEDOSTO] [[+]SIIRTYMÄ[.][b] [+][NIMIÖ][.][b]]

Kirjoita yksiselitteinen esitys TIEDOSTOsta vakiotulosteeseen, oletuksena oktaalitavuina. Jos TIEDOSTO-argumentteja annetaan useampi, niistä luetut syötteet yhdistetään samassa järjestyksessä. Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

If first and second call formats both apply, the second format is assumed if the last operand begins with + or (if there are 2 operands) a digit. An OFFSET operand means -j OFFSET. LABEL is the pseudo-address at first byte printed, incremented when dump is progressing. For OFFSET and LABEL, a 0x or 0X prefix indicates hexadecimal; suffixes may be . for octal and b for multiply by 512.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

output format for file offsets; RADIX is one of [doxn], for Decimal, Octal, Hex or None
swap input bytes according the specified order
ohita aluksi MÄÄRÄ syötetavua
rajoita vedos MÄÄRÄän syötetavuja
show only NUL terminated strings of at least BYTES (3) printable characters
select output format or formats
älä käytä *-merkkiä rivien vaientamisen merkitsemiseen
output BYTES bytes per output line; 32 is implied when BYTES is not specified
accept arguments in third form above
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

-a
same as -t a, select named characters, ignoring high-order bit
-b
sama kuin -t o1, valitse oktaalitavut
-c
same as -t c, select printable characters or backslash escapes
same as -t u2, select unsigned decimal 2-byte units
sama kuin -t fF, valitse liukuluvut
sama kuin -t dI, valitse 10-kantaiset kokonaisluvut
sama kuin -t dL, valitse 10-kantaiset pitkät kokonaisluvut
sama kuin -t o2, valitse 8-kantaiset 2:n tavun yksiköt
sama kuin -t d2, valitse 10-kantaiset 2:n tavun yksiköt
sama kuin -t x2, valitse 16-kantaiset 2:n tavun yksiköt

named character, ignoring high-order bit
tulostettava merkki tai backslash escape
signed decimal, SIZE bytes per integer
liukuluku, KOKO tavua/kokonaisluku
kahdeksankantainen luku, KOKO tavua/kokonaisluku
etumerkitön kymmenkantainen luku, KOKO tavua/kokonaisluku
kuusitoistakantainen luku, KOKO tavua/kokonaisluku

SIZE is a number. For TYPE in [doux], SIZE may also be C for sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) or L for sizeof(long). If TYPE is f, SIZE may also be F for sizeof(float), D for sizeof(double) or L for sizeof(long double).

Adding a z suffix to any type displays printable characters at the end of each output line.

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Display hexdump format output
The default output format used by od

Kirjoittanut Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/od
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) od invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tuukka Forssell <taf@jytol.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4