OD(1) Brugerkommandoer OD(1)

od - dump files in octal and other formats

od [FLAG]... [FIL]...
od [-abcdfilosx]... [FIL] [[+]AFSÆT[.][b]]
od --traditional [FLAG]... [FIL] [[+]AFSÆT[.][b] [+][MÆRKE][.][b]]

Skriv en entydig repræsentation, oktale byte forvalgt, af FIL til standard-ud. Med mere end ét FIL-argument sammenkædes de i den angivne rækkefølge som inddata.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Hvis kommandoen kan opfattes i henhold til såvel første som anden parameterform, antages anden form hvis sidste operand begynder med + eller, hvis der er flere end to operander, et ciffer. Ved en AFSÆT-operand forstås -j AFSÆT. MÆRKE er pseudoadressen til den første udskrevne byte, som øges mens udskriften pågår. For AFSÆT og MÆRKE indikerer en 0x- eller 0X-forstavelse hexadecimalt talformat. Endelser kan være "." for oktal, og b for blokke på 512 bytes.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriftsformat for filafsæt. RADIX er en af [doxn], for titalssystem, oktal, hex eller intet
ombyt inputbyte ifølge den givne rækkefølge
overspring første BYTE fra hver fil
begræns dump til BYTE indbyte
udskriv strenge med mindst BYTE grafiske tegn. 3 antages når BYTE ikke er givet
vælg udformater
brug ikke * for at markere linjefjernelse
skriv BYTE byte per udlinje. 32 antages når BYTE ikke er givet.
acceptér argumenter på tredje form jf. ovenfor
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

-a
samme som -t a, vælg navngivne tegn, idet højeste bit ignoreres
-b
samme som -t o1, vælg oktalbyte
-c
samme som -t c, vælg udskrivelige tegn eller omvendt skråstregsnotation
samme som -t u2, vælg decimale 2-byte-enheder uden fortegn
samme som -t fF, vælg flydende tal
samme som -t dI, vælg decimalheltal
samme som -t dL, vælg lange decimalheltal
samme som -t o2, vælg oktale 2-byte-enheder
samme som -t d2, vælg decimale 2-byte-enheder
samme som -t x2, vælg hexadecimale 2-byte-enheder

navngivet tegn, idet mest betydende (high-order) bit ignoreres
tegn der kan udskrives eller omvendt skråstregsnotation
decimal med fortegn, STØR byte per tal
flydende tal, STØR byte per tal
oktal, STØR byte per tal
decimal uden fortegn, STØR byte per tal
hexadecimal, STØR byte per tal

STØR er et tal. For TYPE i [doux], kan STØR også være C for sizeof(char), S for sizeof(short), I for sizeof(int) eller L for sizeof(long). Når TYPE er f, kan STØR være F for sizeof(float), D for sizeof(double) eller L for sizeof(long double).

Ved tilføjelse af z-suffiks til enhver type vil der vises ikke-blanke tegn til slut i hver udlinje.

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

og så videre for G, T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Display hexdump format output
The default output format used by od

Skrevet af Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/od
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) od invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32