LOCALE::PO4A::CHOOSER.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::CHOOSER.3PM(1)

Locale::Po4a::Chooser - zarządza modułami po4a

Locale::Po4a::Chooser jest modułem zarządzającym modułami po4a. Poprzednio wszystkie programy po4a znały wszystkie moduły po4a (pod, man, sgml, itd). Podczas dodawania nowego modułu powodowało to trudności z synchronizacją dokumentacji wszystkich modułów i dodaniem każdemu z nich dostępu do nowego modułu.

Teraz należy wywołać funkcję Locale::Po4a::Chooser::new(), przekazując nazwę modułu jako jej argument.

The function Locale::Po4a::Chooser::list() lists the available formats, and exits with the value passed as argument. So, we call Locale::Po4a::Chooser::list(0) when requested for the list of formats, and Locale::Po4a::Chooser::list(1) when passed an invalid format name.

Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)
Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::RubyDoc(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm). Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm), Locale::Po4a::Yaml(3pm).

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2002-2005, 2014, 2017 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2