LOCALE::PO4A::TEXINFO.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TEXINFO.3PM(1)

Locale::Po4a::Texinfo - konwersja dokumentów Texinfo i pochodnych z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Texinfo jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Texinfo do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Texinfo.

Only the comments starting with 'TRANSLATORS' are added to the PO files to guide the translators.

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2004-2007 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1