LOCALE::PO4A::SGML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::SGML.3PM(1)

Locale::Po4a::Sgml - konwersja dokumentów SGML z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Sgml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie SGML do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł ten do przetworzenia plików SGML używa programu onsgmls(1). Proszę się upewnić, że program ten wraz z definicjami DTD plików SGMLjest zainstalowany w systemie.

Rozdzielona spacjami lista słów kluczowych, określająca, którą część chcesz debugować. Możliwe wartości: tag, generic, entities i refs.
Daje więcej informacji na temat tego, co się dzieje.
Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych zdefiniowanych w DTD), których zawartość powinna utworzyć dodatkowy msgid.
Rozdzielona spacjami lista dodatkowych elementów (oprócz tych zdefiniowanych w DTD), zawierających inne elementy, wśród których istnieją elementy należące do kategorii translate.
Rozdzielona spacjami lista elementów, które zwiększają poziom wcięcia.
Struktura takich elementów nie powinna być zmieniana. Tekst akapitu nie będzie zawijany i nie zostaną dodane żadne kosmetyczne dodatkowe spacje czy znaki nowej linii.
Elementy nie muszą być zamknięte.
Elementy ignorowane i uznawane przez po4a za zwykłe dane znakowe. Mogą być one częścią msgid. Na przykład <b> jest dobrym kandydatem do tej kategorii, ponieważ dodanie go w sekcji translate stworzyłoby msgid, nie będące całymi zdaniami, co niewątpliwie jest złe.
Rozdzielona spacjami lista atrybutów, które muszą być przetłumaczone. Można określić atrybuty przez ich nazwę (na przykład "lang"), ale można także użyć hierarchii elementów jako przedrostków, tak aby określić, że ten atrybut będzie przetłumaczony tylko wtedy, gdy należy do podanego elementu. Na przykład: <bbb><aaa>lang określa, że atrybut lang będzie przetłumaczony tylko wtedy, gdy występuje w elemencie <aaa>, który z kolei jest zawarty w elemencie <bbb>. Nazwy elementów są tak naprawdę wyrażeniami regularnymi, tak więc można przykładowo użyć <aaa|bbbb>lang do przetłumaczenia tylko tych atrybutów lang, które są zawarte w elementach <aaa> lub <bbb>.
Rozdzielona spacjami lista atrybutów, których tłumaczenia muszą być łączone z nazwą atrybutu. Proszę zauważyć, że ta opcja automatycznie doda podany atrybut do listy "attributes".
Kontynuowanie działania, nawet gdy DTD nie jest znany lub gdy onsgmls wykryje błędy w pliku wejściowym.
Domyślnie, msgid zawierające tylko jedną encję (jak "&version;") są pomijane, zapewniając komfort tłumaczowi. Aktywowanie tej opcji uniemożliwia tę optymalizację. Może być jednak użyteczne, gdy dokument zawiera konstrukcje takie, jak "<title>&Aacute;</title>", choć prawdę mówiąc, wątpię, by takie coś się mogło kiedykolwiek zdarzyć...
Rozdzielona spacjami lista encji, które nie będą włączane. Tej opcji należy używać ostrożnie: może spowodować, że onsgmls (używany wewnętrznie przez ten moduł) doda elementy i wygeneruje niepoprawny dokument wyjściowy.

Wynik jest doskonały. Tj. wygenerowane dokumenty są dokładnie takie same. Jednak wciąż jest parę problemów:

 • The error output of onsgmls is redirected to /dev/null by default, which is clearly bad. I don't know how to avoid that.

  Problemem jest to, że musiałem "ochronić" warunkowe włączenia (rzeczy takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") w onsgmls. W przeciwnym razie onsgmls je zjada, a nie mam pojęcia jak je przywrócić w końcowym dokumencie. Aby temu zapobiec, przepisałem je jako {PO4A-beg-coś}> i "{PO4A-end}".

  The problem with this is that the "{PO4A-end}" and such I add are invalid in the document (not in a <p> tag or so).

  If you want to view the onsgmls output, just add the following to your command line (or po4a configuration line):

  -o debug=onsgmls
  
 • Działa to tylko z DTD DebianDoc i DocBook. Dodanie obsługi nowego DTD powinno być bardzo proste. Mechanizm jest taki sam dla każdego DTD, po prostu należy podać listę istniejących elementów i ich charakterystykę.

  Zgadzam się, to wymaga dokładniejszej dokumentacji, jednak jest to wciąż wersja beta, a ja nienawidzę dokumentowania rzeczy, które się mogą zmienić i zmienią.

 • Ostrzeżenie: obsługa DTD jest całkiem eksperymentalna. Nie przeczytałem żadnego podręcznika, żeby znaleźć definicje każdego elementu. Dodałem definicje elementów, które działają dla kilku dokumentów znalezionych w sieci. Jeśli Twój dokument używa więcej elementów niż mój, nie będzie działał. Jak napisałem wyżej, poprawienie tego powinno być proste.

  Testowałem DocBook tylko na dokumencie SAG (System Administrator Guide), jednak jest on całkiem spory, więc powinien używać większości rzeczy specyficznych dla tego formatu.

  Dla DebianDoc, przetestowałem kilka podręczników z DDP, ale jeszcze nie wszystkie.

 • W razie dołączania plików odnośniki do komunikatów wiadomości w plikach PO (tj. linie jak "#: en/titletoc.sgml:9460") będą niepoprawne.

  Dzieje się tak dlatego, że wstępnie przetwarzam ten plik, aby ochronić warunkowe włączenia (rzeczy takie jak "<! [ %foo [" i "]]>") oraz niektóre encja (jak &version) przed onsgmls ponieważ chcę je otrzymać bez zmian w wygenerowanym dokumencie. Dlatego, tworzę tymczasową kopię pliku wejściowego i na niej robię wszystkie zmiany przed przekazaniem go programowi onsgmls do przetwarzania.

  Żeby to działało, zamieniam encje proszące o włączenie pliku zawartością podanego pliku (dlatego mogę ochronić to, co trzeba, także w plikach włączanych). Ale do tej pory nic nie jest robione, aby poprawić później odnośniki (tj. nazwę pliku i numer linii). Nie jestem pewien, jak można by to najlepiej zrobić.

Moduł jest zaadaptowaną wersją sgmlspl (postprocesora SGML parsera ONSGMLS), który był:

Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

Adaptacji do po4a dokonali:

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>.
Copyright © 2002-2005 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1