LOCALE::PO4A::SGML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::SGML.3PM(1)

Locale::Po4a::Sgml - SGML-documenten van/naar PO-bestanden converteren

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Sgml is een module ter ondersteuning van de vertaling van documentatie in de SGML-indeling naar andere [menselijke] talen.

Deze module gebruikt onsgmls(1) om de SGML-bestanden te ontleden. Zorg ervoor dat dit geïnstalleerd is. Zorg er ook voor dat de DTD van de SGML-bestanden op het systeem geïnstalleerd zijn.

Door spaties gescheiden lijst met trefwoorden die aangeven welk deel u wilt debuggen. Mogelijke waarden zijn: tag, generic, entities en refs.
Meer informatie geven over wat gaande is.
Door spaties gescheiden lijst van extra tags (naast de door DTD verstrekte tags) waarvan de inhoud een extra msgid moet vormen.
Door spaties gescheiden lijst van extra tags (naast de door DTD verstrekte tags) die andere tags bevatten, waarvan sommige van categorie translate zijn.
Door spaties gescheiden lijst met tags die het insprongniveau verhogen.
Binnen deze tags mag de opmaak niet gewijzigd worden. Op de alinea zal geen regelafbreking toegepast worden en er zal geen extra insprongruimte en geen nieuwe regel toegevoegd worden voor cosmetische doeleinden.
Tags welke niet gesloten moeten worden.
Genegeerde tags welke door po4a beschouwd worden als gewone lettertekens. Dit wil zeggen dat zij deel kunnen uitmaken van een msgid. Bijvoorbeeld is <b> een goede kandidaat voor deze categorie, want dit plaatsen in de sectie translate (vertalen), zou msgid's creëren welke geen volledige zinnen zijn, en dat is niet goed.
Een door spaties gescheiden lijst met attributen welke vertaald moeten worden. U kunt de attributen bij hun naam opgeven (bijvoorbeeld "lang"), maar u kunt ze ook laten voorafgaan door een hiërarchie van tags, om aan te geven dat dit attribuut enkel vertaald zal worden wanneer het zich binnen de opgegeven tag bevindt. Bijvoorbeeld: <bbb><aaa>lang geeft aan dat het attribuut lang enkel vertaald zal worden als het zich binnen een <aaa>-tag bevindt, welke zich op zijn beurt binnen een <bbb>-tag moet bevinden. De namen van tags zijn eigenlijk reguliere expressies, en dus kunt u ook zaken schrijven zoals <aaa|bbbb>lang om het attribuut lang enkel te vertalen wanneer het zich binnen een tag <aaa> of <bbb> bevindt.
Een door spaties gescheiden lijst met attributen waarvoor de vertaling moet worden gekwalificeerd door de naam van het attribuut. Merk op dat deze optie ook automatisch het gegeven attribuut toevoegt aan de lijst met attributen.
Doorgaan, zelfs als de DTD onbekend is of als onsgmls fouten vindt in het invoerbestand.
Standaard worden msgid's, welke slechts één entiteit (zoals '&version;') bevatten, overgeslagen voor het comfort van de vertaler. Het activeren van deze optie voorkomt deze optimalisatie. Dit kan nuttig zijn als het document een constructie bevat, zoals "<title>&Aacute;</title>", hoewel ik eraan twijfel dat dergelijke zaken ooit voorkomen...
Door spaties gescheiden lijst van entiteiten die niet worden geïntegreerd in de tekst. Gebruik deze optie voorzichtig: ze kan ervoor zorgen dat onsgmls (dat intern gebruikt wordt) tags toevoegt en het uitvoerdocument ongeldig maakt.

Het resultaat is perfect. Dat wil zeggen dat de gegenereerde documenten exact hetzelfde zijn. Maar er zijn nog steeds enkele problemen:

 • Standaard wordt de foutuitvoer van onsgmls omgeleid naar /dev/null, wat duidelijk niet goed is. Ik weet niet hoe dit vermeden kan worden.

  Het probleem is dat ik de voorwaardelijke insluitingen (d.w.z. de zaken "<! [ %foo [" en "]]>") moet "beschermen" tegen onsgmls. Anders eet onsgmls ze op, en ik weet niet hoe ik ze moet herstellen in het uiteindelijke document. Om dat te voorkomen, herschrijf ik ze naar "{PO4A-beg-foo}" en "{PO4A-end}".

  Het probleem hiermee is dat de "{PO4A-end}" en dergelijke, welke ik toevoeg, ongeldig zijn in het document (behalve in een <p>-tag of zo).

  Indien u de onsgmls-uitvoer wilt zien, moet u gewoon het volgende toevoegen aan uw commandoregel (of in de po4a configuratieregel):

  -o debug=onsgmls
  
 • Het werkt enkel met de DebianDoc en DocBook DTD. Ondersteuning toevoegen voor een nieuwe DTD zou makkelijk moeten zijn. het mechanisme is hetzelfde voor elke DTD. U dient gewoon een lijst op te geven met de tags en bepaalde van hun karakteristieken.

  Ik ga ermee akkoord dat dit wat meer documentatie kan gebruiken, maar het wordt nog steeds als bèta beschouwd en ik heb er een hekel aan om documentatie te maken voor zaken die kunnen/zullen veranderen.

 • Waarschuwing: ondersteuning voor DTD's is eerder experimenteel. Ik las geen enkele referentiehandleiding om de definitie te vinden van elke tag. Ik voegde aan de module tag-definities toe tot ze werkte voor sommige documenten die ik op het internet vond. Indien in uw document meer tags gebruikt worden dan in het mijne, zal het niet werken. Maar zoals ik hiervoor reeds zegde, zou het redelijk makkelijk moeten zijn om dit aan te passen.

  Ik testte DocBook enkel met de SAG (System Administrator Guide), maar dit is een behoorlijk groot document en het zou gebruik moeten maken van de meeste van de specifieke kenmerken van DocBook.

  Voor DebianDoc testte ik met een aantal handleidingen van het DDP, maar nog niet met allemaal.

 • In het geval er bestanden ingesloten worden, zullen de tekstfragmentreferenties van berichten in PO-bestanden (d.w.z. regels zoals "#: en/titletoc.sgml:9460") fout zijn.

  Dit is omdat ik een voorbehandeling toepas op het bestand om de voorwaardelijke insluitingen (d.w.z. de zaken "<! [ %foo [" en "]]>") en sommige entiteiten (zoals &version;) af te schermen voor onsgmls, omdat ik ze woordelijk in het gegenereerde document wil. Om die reden maak ik een tijdelijke kopie van het invoerbestand waarop ik alle gewenste veranderingen aanbreng, vooraleer ik dat ter ontleding doorgeef aan onsgmls.

  Om dit te laten werken, vervang ik de entiteiten die vragen om de insluiting van een bestand, door de inhoud van het gegeven bestand (zodat ik ook in een subbestand de zaken die moeten afgeschermd worden, kan afschermen). Maar voorlopig werd nog niets gedaan om achteraf de referenties te corrigeren (d.w.z. bestandsnaam en regelnummer). Ik weet niet zeker wat er best gedaan zou kunnen worden.

Deze module is een aanpassing van sgmlspl (SGML postprocessor voor de ONSGMLS-ontleder). Deze was:

Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

De aanpassing voor po4a gebeurde door:

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright © 1995 David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>.
Copyright © 2002-2005 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1