LOCALE::PO4A::CHOOSER.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::CHOOSER.3PM(1)

Locale::Po4a::Chooser - po4a-modules beheren

Locale::Po4a::Chooser is een module voor het beheer van po4a-modules. Vroeger waren alle po4a-programmaonderdelen op de hoogte van alle po4a-modules (pod, man, sgml, enz). Dit maakte het toevoegen van een nieuwe module vervelend, want men moest ervoor zorgen dat de documentatie van alle modules gesynchroniseerd werd en dat ze alle toegang hadden tot de nieuwe module.

Nu moet men enkel de functie Locale::Po4a::Chooser::new() aanroepen en de naam van de module meegeven als argument.

De functie Locale::Po4a::Chooser::list() vermeldt de beschikbare indelingen en sluit af met de waarde welke als argument opgegeven werd. Dus roepen we Locale::Po4a::Chooser::list(0) aan als we vragen naar de lijst met indelingen, en Locale::Po4a::Chooser::list(1) wanneer een ongeldige indelingsnaam opgegeven wordt.

Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)
Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::RubyDoc(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm). Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm), Locale::Po4a::Yaml(3pm).

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright © 2002-2005, 2014, 2017 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1