LOCALE::PO4A::YAML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::YAML.3PM(1)

Locale::Po4a::Yaml - YAML-bestanden van/naar PO-bestanden converteren

Locale::Po4a::Yaml is een module ter ondersteuning van de vertaling van Yaml-bestanden naar andere [menselijke] talen.

De module extraheert de waarde van YAML-hashes en lijsten. Hash-sleutels worden niet geëxtraheerd.

OPMERKING: Deze module ontleedt het YAML-bestand met YAML::Tiny.

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:

Door spaties gescheiden lijst met sleutels die voor extractie moeten worden verwerkt. Alle andere sleutels worden overgeslagen. Sleutels worden hoofdlettergevoelig vergeleken. Als paths en keys samen worden gebruikt, worden waarden opgenomen als ze overeenkomen met minstens één van de opties. Arraywaarden worden altijd teruggegeven, tenzij de optie skip_array is opgegeven.
Door spaties gescheiden lijst met hash-paden die voor extractie moeten worden verwerkt. Alle andere paden worden overgeslagen. Paden worden hoofdlettergevoelig vergeleken. Als paths en keys samen worden gebruikt, worden waarden opgenomen als ze overeenkomen met minstens één van de opties. Arraywaarden worden altijd teruggegeven, tenzij de optie skip_array is opgegeven.
Vertaal arraywaarden niet.

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Brian Exelbierd <bex@pobox.com>

Copyright © 2017 Brian Exelbierd. Copyright © 2022 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1