LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1)

Locale::Po4a::Xhtml - XHTML-documenten van/naar PO-bestanden converteren

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Xhtml is een module ter ondersteuning van de vertaling van XHTML-documenten naar andere [menselijke] talen.

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:

Bestanden opnemen welke opgegeven werden door een SSI-element (Server Side Includes) van het type include (bijv. <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

Opmerking: u mag dit enkel gebruiken voor statische bestanden.

Een extra parameter basispad kan opgegeven worden. Het specificeert het basispad voor het vinden van bestanden die opgenomen worden door een virtueel attribuut.

Deze module is volledig operationeel omdat ze steunt op de module Locale::Po4a::Xml. Deze module definieert enkel de vertaalbare tags en attributen.

"Voor mij werkt dit", wat betekent dat ik het gebruik voor mijn persoonlijke website. Maar u kunt een andere ervaring hebben: laat me weten als er iets niet werkt voor u.

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Copyright © 2004 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
Copyright © 2007-2008 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2