LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Xhtml - двосмерна конверзија XHTML докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Xhtml је модул који помаже превод XHTML докумената у друге [људске] језике.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:

Прикључује све фајлове које наводи елемент include SSI (Server Side Includes) (нпр. <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

Напомена: требало би да је користите само за статичке фајлове.

Може да се наведе и додатни параметар коренапутања. Он наводи корену путању од које се атрибутом за прикључивање virtual задају фајлови за укључивање.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул је потпуно функционалан јер се ослања на Locale::Po4a::Xml модул. Ово само дефинише преводиве ознаке и атрибуте.

„Мени функционише”, што значи да га успешно користим на свом личном вебсајту. Ипак, YMMV (у вашем случају може бити другачије): молим вас да ми пријавите ако нешто не функционише код вас.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Ив Ричле <po4a@rutschle.net>
Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004 Ив Ричле <po4a@rutschle.net>
Права умножавања © 2007-2008 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL v2.0 или новије (погледајте фајл COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2