LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1)

Locale::Po4a::KernelHelp - kernelconfiguratiehulp converteren van/naar PO-bestanden

Locale::Po4a::KernelHelp is een module ter ondersteuning van de vertaling van documentatie van de Linux kernelconfiguratieopties naar andere [menselijke] talen.

Deze module werd nog maar pas geschreven en moet nog meer getest worden. Het meeste werk zal betrekking hebben op het gereedschap dat gebruikt wordt om dit bestand te ontleden (en de kernel te configureren), zodat dit accepteert dat de documentatie van een ander (vertaald) bestand gelezen moet worden.

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright © 2002 SPI, Inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2