LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1)

Locale::Po4a::KernelHelp - kernelconfiguratiehulp converteren van/naar PO-bestanden

Locale::Po4a::KernelHelp is een module ter ondersteuning van de vertaling van documentatie van de Linux kernelconfiguratieopties naar andere [menselijke] talen.

Deze module werd nog maar pas geschreven en moet nog meer getest worden. Het meeste werk zal betrekking hebben op het gereedschap dat gebruikt wordt om dit bestand te ontleden (en de kernel te configureren), zodat dit accepteert dat de documentatie van een ander (vertaald) bestand gelezen moet worden.

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright © 2002 SPI, Inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1