LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::KERNELHELP.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::KernelHelp - двосмерна конверзија помоћи за конфигурацију кернела и PO фајлова

ОПИС

Locale::Po4a::KernelHelp је модул који помаже превођење Linux опција за конфигурисање кернела на друге [људске] језике.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул је тек написан, и потребно је још тестирања. Већина потребног посла ће бити око алата који се користе за парсирање овог фајла (и конфигурисање кернела), тако да буду у могућности да читају документацију из другог (преведеног) фајла.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2002 SPI, Inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL v2.0 или новије (погледајте фајл COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2