LOCALE::PO4A::TEXT.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TEXT.3PM(1)

Locale::Po4a::Text - tekstdocumenten van/naar PO-bestanden converteren

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Text is een module ter ondersteuning van de vertaling van tekstdocumenten naar andere [menselijke] talen.

De opsplitsing in paragrafen gebeurt bij een lege regel (of regels die enkel spaties of tabs bevatten).

Indien een alinea een regel bevat die begint met een spatie (of een tab), zal de regelafbreking van deze alinea niet veranderd worden.

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:

Paragrafen die eruitzien alsof ze bestaan uit een met een dubbele punt gescheiden koppel van sleutel-waarde, behandelen als letterlijke (met de vlag "no-wrap" in het PO-bestand) paragrafen. Een tekenreeks die een koppel sleutel-waarde vormt, is een tekenreeks die één of meer tekens bevat die geen dubbele punt of spatie zijn, gevolgd door een dubbelepunt, gevolgd door minstens één ander letterteken dan een spatie vóór het einde van de regel.
Het opsporen van typografische bullets (rondjes) uitzetten.

Wanneer een rondje gevonden wordt, zal de paragraaf met dat rondje standaard niet als een letterlijke paragraaf (met de vlag "no-wrap" in het PO-bestand) beschouwd worden. In de vertaling wordt de regelafbreking van de betreffende paragraaf aangepast.

Specificeren hoe tabs verwerkt worden. De modus kan één van de volgende zijn:
Regels met tabellering voegen in de huidige alinea afbrekingen in.
Bij paragrafen die tabs bevatten wordt de regelafbreking niet aangepast.

Standaard worden tabs als spaties beschouwd.

Regels die met deze reguliere expressie overeenkomen voegen een afbreking in. De reguliere expressie zal verankerd worden, zodat de volledige regel moet overeenkomen.
De header en de voettekst van uitgebrachte versies, die alleen niet-vertaalbare informatie bevatten, verwerken.
De fortunes-indeling verwerken, welke fortunes van elkaar scheidt met een regel die bestaat uit '%' of '%%', en '%%' gebruikt als het begin van een commentaar.
Enige bijzondere mark-up verwerken in teksten volgens de Markdown-indeling.
Door komma's gescheiden lijst met sleutels die moeten worden verwerkt voor vertaling in de sectie YAML Front Matter. Alle andere sleutels worden overgeslagen. Sleutels worden hoofdlettergevoelig vergeleken. Als yfm_paths en yfm_keys samen worden gebruikt, worden waarden opgenomen als ze overeenkomen met minstens één van de opties. Arraywaarden worden altijd vertaald, tenzij de optie yfm_skip_array is opgegeven.
De ontleder van de YAML frontmatter toelaten te falen bij verkeerd opgemaakte headers. Dit is vooral nuttig wanneer uw bestand begint met een horizontale lijn in plaats van met een YAML frontmatter en u erop staat om alleen drie streepjes te gebruiken voor uw lijn.
Door komma's gescheiden lijst met hash-paden die voor extractie moeten worden verwerkt in de sectie YAML Front Matter. Alle andere paden worden overgeslagen. Paden worden hoofdlettergevoelig vergeleken. Als yfm_paths en yfm_keys samen worden gebruikt, worden waarden opgenomen als ze overeenkomen met minstens één van de opties. Arraywaarden worden altijd teruggegeven, tenzij de optie yfm_skip_array is opgegeven.
Vertaal matrixwaarden niet in de sectie YAML Front Matter.
Control-bestanden van Debian verwerken. Er kan een door komma's gescheiden lijst met te vertalen tags worden verstrekt.
Voorkomt regelafbreking door po4a. Dit betekent dat alle inhoud letterlijk wordt verwerkt, ook eenvoudige paragrafen.

Met succes getest op eenvoudige tekstbestanden en op NEWS.Debian-bestanden.

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Copyright © 2005-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.
Copyright © 2008-2009, 2018 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>.
Copyright © 2020 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2