LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1)

Locale::Po4a::LaTeX - LaTeX-documenten en afgeleiden converteren van/naar PO-bestanden

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::LaTeX is een module ter ondersteuning van de vertaling van LaTeX-documenten naar andere [menselijke] talen. Ze kan ook gebruikt worden als basis voor het bouwen van modules voor op LaTeX gebaseerde documenten.

Deze module bevat de definitie van algemene LaTeX commando's en omgevingen.

Raadpleeg de man-pagina Locale::Po4a::TeX(3pm) voor een lijst van mogelijke opties.

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1