OD(1) Корисничке наредбе OD(1)

НАЗИВ

od - dump files in octal and other formats

УВОД

od [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...
od [-abcdfilosx]... [ДАТОТЕКА] [[+]ПОМЕРАЈ[.][b]]
od --traditional [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА] [[+]ПОМЕРАЈ[.][b] [+][НАТПИС][.][b]]

ОПИС

Пише представљање које није нејасно, окталне бајтове по основи, ДАТОТЕКЕ на стандардни излаз. Са више од једним аргументом ДАТОТЕКЕ, надовезује их по списковном поретку за стварање улаза.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Ако се примењују и први и други запис позива, други запис се подразумева ако последњи операнд почиње на + или (ако постоје два операнда 2) цифром. Операнд ПОМЕРАЈА значи „-j ПОМЕРАЈ“. НАТПИС је псеудо адреса на првом исписаном бајту, повећаном када испис напредује. За ПОМЕРАЈ и НАТПИС, префикс 0x или 0X означава хексадецималне; суфикси могу бити . за окталне и „b“ за умношке од 512.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

излазни запис за помераје датотеке; РАДИКС може бити [doxn], за Децимални, Октални, Хексадецимални или Ништа
размењује улазне бајтове у складу са наведеним редоследом
прескаче прво БАЈТОВА улазних бајтова
ограничава испис на БАЈТОВИ улазна бајта
show only NUL terminated strings of at least BYTES (3) printable characters
бира излазни запис или записе
не користи * да означи потискивање реда
output BYTES bytes per output line; 32 is implied when BYTES is not specified
прихвата аргументе у горњем трећем облику
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Традиционалне одреднице записа могу бити међусобно помешане; нагомилавају:

-a
исто као „-t a“, бира именоване знакове, занемарујући бит вишег поретка
-b
исто као „-t o1“, бира окталне бајтове
-c
исто као „-t c“, бира исписиве знакове или крајеве редова контра косе црте
исто као „-t u2“, бира неозначене децималне 2-бајтне јединице
исто као „-t fF“, бира покретне зарезе
исто као „-t dI“, бира децималне целе бројеве
исто као „-t dL“, бира децималне дуге
исто као „-t o2“, бира окталне 2-бајтне јединице
исто као „-t d2“, бира децималне 2-бајтне јединице
исто као „-t x2“, бира хексадецималне 2-бајтне јединице

ВРСТА је направљена од једне или од више ових одредби:

именовани знак, занемарујући бит вишег реда
исписив знак или крај реда контра косе црте
назначени децимални, ВЕЛИЧИНА бајтова по целом броју
покретни зарез, ВЕЛИЧИНА бајтова по децималном броју
октални, ВЕЛИЧИНА бајтова по целом броју
неназначени децимални, ВЕЛИЧИНА бајтова по целом броју
хексадецимални, ВЕЛИЧИНА бајтова по целом броју

ВЕЛИЧИНА је број. За ВРСТУ у [doux], ВЕЛИЧИНА такође може бити „C“ за „sizeof(ЗНАК)“, „S“ за „sizeof(short)“, „I“ за „sizeof(int)“ или „L“ за „sizeof(long)“. Ако је ВРСТА „f“, ВЕЛИЧИНА такође може бити „F“ за „sizeof(float)“, „D“ за „sizeof(double)“ или „L“ за „sizeof(long double)“.

Додавање суфикса „z“ некој врсти приказује испсиве знакове на крају сваког излазног реда.

БАЈТОВИ су хексадецимални са префиксом 0x или 0X, и могу имати умножавајући суфикс:

512
1000
1024
1000*1000
1024*1024

and so on for G, T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

ПРИМЕРИ

Display hexdump format output
The default output format used by od

АУТОР

Написао је Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/od
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) od invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4