LS(1) Корисничке наредбе LS(1)

НАЗИВ

ls - list directory contents

УВОД

ls [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

Исписује податке о ДАТОТЕКАМА (текући директоријум по основи). Ређа уносе азбучним редом ако није наведено ни -cftuvSUX ни --sort.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

не занемарује уносе који почињу тачком (.)
не исписује подразумевану . и ..
са -l, исписује аутора сваке датотеке
исписује завршетке у Ц-стилу за неграфичке знакове
са -l, сразмерава величине ВЕЛИЧИНОМ када их исписује; нпр.., --block-size=M; видите запис ВЕЛИЧИНЕ испод
не исписује подразумеване уносе који се завршавају на ~
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
исписује уносе према ступцима
color the output WHEN; more info below
исписује саме директоријуме, а не њихов садржај
ствара излаз осмишљен за Емаксов тешки режим
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
слично, осим што не придодаје *
кроз -x, зарези -m, водоравно -x, дуго -l, један стубац -1, опширно -l, усправно -C
као -l --time-style=full-iso
као -l, али не исписује власника
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
у дугом спсику, не исписује називе група
са -l и -s, исписује величине као 1K 234M 2G итд.
слично, али користе степене од 1000 а не 1024
прати симболичке везе исписане на линији наредби
follow each command line symbolic link that points to a directory
не исписује подразумеване уносе који одговарају ШАБЛОНУ шкољке (превазиђено са -a или -A)
hyperlink file names WHEN
придодаје указивач са стилом РЕЧИ на називе уноса: ништа (основно), коса црта (-p), врста датотеке (--file-type), разврстај (-F)
исписује број индекса сваке датотеке
не исписује подразумеване уносе који одговарају ШАБЛОНУ шкољке
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
користи дуги запис списка
када показује податке о датотеци за симболичку везу, показује податке за датотеку на коју упућује веза уместо са саму везу
испуњава ширину зарезом раздвојеним списком уноса
као -l, али исписује бројчане кориснике и ИБ-ове група
исписује називе уноса без наводника
као -l, али не исписује податке о групи
придодаје указник / директоријумима
исписује ? уместо неграфичких знакова
приказује неграфичке знакове каквим јесу (подразумевано, осим ако програм није ls а излаз терминал)
ставља називе уноса под двоструке наводнике
користи РЕЧ стила цитирања за називе уноса: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (преписује променљиву окружења „СТИЛ_ЦИТИРАЊА“)
прокреће редослед приликом ређања
исписује поддиректоријуме дубински
исписује додељену величину сваке датотеке, у блоковима
ређа према величини датотеке, прво највеће
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
са -l, РЕЧ одређује које време се користи; са --sort=време, ређа према РЕЧИ (најновије прво)
запис време/датум са -l; видите „СТИЛ_ВРЕМЕНА“ испод
ређа према времену, прво новије; видите --time
подразумева застој табулатора на сваком СТУПЦУ уместо на 8
са -lt: ређа према, и приказује, време приступа; са -l: приказује време приступа и ређа према називу; у супротном: ређа према времену приступа, прво најновије
не ређа; исписује уносе поретку директоријума
природно ређање бројева (издања) у тексту
поставља ширину излаза на бр. СТУБАЦА. 0 значи без ограничења
исписује уносе по редовима уместо по ступцима
ређа азбучним редом према проширењу уноса
исписује сваки безбедносни садржај сваке датотеке
end each output line with NUL, not newline
-1
list one file per line
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Аргумент ВЕЛИЧИНА је цео број и изборна јединица (пример: 10K је 10*1024). Јединице су K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степени од 1024) или KB,MB,... (степени од 1000). Бинарни префикси се могу користити, такође: KiB=K, MiB=M, и тако редом.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors(1) command to set it.

Стања излаза:

0
ако је у реду,
1
за мање проблеме (нпр., не може приступити поддиректоријуму),
2
за озбиљне проблеме (нпр., не може приступити аргументу линије наредби).

АУТОР

Написали су Ричард М. Столман и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

dircolors(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) ls invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4