LS(1) Felhasználói parancsok LS(1)

ls - list directory contents

ÖSSZEGZÉS

ls [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...

Információt ír ki a FÁJLOKRÓL, alapértelmezésben az aktuális könyvtárról. Ábécé sorrendbe rendezi a bejegyzéseket, ha nincs megadva a -cftuvSUX vagy a --sort kapcsolók valamelyike.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

nem rejti el a .-tal kezdődő bejegyzéseket
nem listázza ki a . és .. bejegyzéseket
a -l kapcsolóval kiírja az egyes fájlok szerzőjét
C-stílusú escape karaktereket jelenít meg a nem-grafikus karakterek helyett
a -l kapcsolóval: a MÉRET mint skála használata kiíráskor; pl. „--block-size=M”; lásd alább a MÉRET formátumát
nem listázza ki a ~-ra végződő fájlokat
-lt-vel: rendezés és kiírás ctime (fájlállapot- információk utolsó módosításának ideje) szerint -l-lel: a ctime kiírása, és rendezés név szerint, egyébként: rendezés ctime szerint, legújabb előre
oszlopok szerinti listázás
color the output WHEN; more info below
könyvtár listázása a könyvtár tartalma helyett
az Emacs dired módjához tervezett kimenet
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
hasonló az előzőhöz, kivéve a „*”-ot
az érvényes értékek és a kapcsoló, amelynek megfelelnek: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
mint a -l --time-style=full-iso
mint a -l, de tulajdonos kiírása nélkül
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
hosszú felsorolásnál nem írja ki a csoportneveket
-l és -s kapcsolóval közérthető formában írja ki a méreteket (például 1K 234M 2G)
hasonlóképpen, de 1000 hatványát használja 1024 helyett
parancssorban megadott szimbolikus linkek követése
follow each command line symbolic link that points to a directory
ne listázza a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket (a -a vagy -A felülbírálja)
hyperlink file names WHEN
a bejegyzésnevekhez jelet fűz a SZÓ alapján: none (alapértelmezett), slash (-p), file-type (--file-type) classify (-F)
kiírja az egyes fájlok indexszámát
nem írja ki a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
hosszú formátum
szimbolikus linkek fájlinformációinak megjelenítésekor a szimbolikus linkek által mutatott fájlok adatait jeleníti meg a link adatai helyett
a szélességet a bejegyzések vesszővel elválasztott listájával tölti ki
mint a -l, de az felhasználó- és csoportazonosítókat számmal írja ki
bejegyzésnevek kiírása idézőjelek nélkül
mint a -l, de a csoportinformációk kiírása nélkül
egy / jelet fűz a könyvtárakhoz
? kiírása a nem grafikus karakterek helyett
megjeleníti a nem grafikus karaktereket (alapértelmezett, kivéve ha a program az „ls” és a kimenet egy terminál)
minden bejegyzésnevet idézőjelbe tesz
a SZÓ stílusnak megfelelően idézőjelez: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape; felülbírálja a QUOTING_STYLE környezeti változót
sorrend megfordítása rendezéskor
alkönyvtárak rekurzív listázása
az egyes fájlok méretének kiírása blokkban
rendezés fájlméret alapján, a legnagyobbal kezdve
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
dátum/idő formátum a -l kapcsolóhoz; lásd az IDŐSTÍLUS leírását alább
sort by time, newest first; see --time
tabulátor minden OSZL-nál, 8 helyett
-lt-vel: rendezés és kiírás hozzáférési idő szerint; -l-lel: a hozzáférési idő kiírása, és rendezés név szerint; egyébként: rendezés hozzáférési idő szerint, a legújabbal kezdve
nincs rendezés; a bejegyzések felsorolása könyvtári sorrendben
(verzió)számok természetes rendezése a szövegen belül
OSZL kimeneti szélesség beállítása. 0 = korlátlan
bejegyzések listázása soronként oszloponkénti listázás helyett
ábécé sorba rendezés kiterjesztés szerint
az egyes fájlok bármely biztonsági környezetének kiírása
minden kimeneti sor lezárása NUL-lal új sor helyett
-1
list one file per line
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors(1) command to set it.

0
ha OK,
1
kisebb problémák esetén (például nem érhető el az alkönyvtár),
2
komoly problémák esetén (például nem érhető el a parancssori paraméter).

Írta Richard M. Stallman és David MacKenzie.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

LÁSD MÉG

dircolors(1)

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) ls invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

November 2022 GNU coreutils 9.1