LS(1) Felhasználói parancsok LS(1)

ls - list directory contents

ÖSSZEGZÉS

ls [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...

Információt ír ki a FÁJLOKRÓL, alapértelmezésben az aktuális könyvtárról. Ábécé sorrendbe rendezi a bejegyzéseket, ha nincs megadva a -cftuvSUX vagy a --sort kapcsolók valamelyike.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

nem rejti el a .-tal kezdődő bejegyzéseket
nem listázza ki a . és .. bejegyzéseket
a -l kapcsolóval kiírja az egyes fájlok szerzőjét
C-stílusú escape karaktereket jelenít meg a nem-grafikus karakterek helyett
a -l kapcsolóval: a MÉRET mint skála használata kiíráskor; pl. „--block-size=M”; lásd alább a MÉRET formátumát
nem listázza ki a ~-ra végződő fájlokat
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
oszlopok szerinti listázás
color the output WHEN; more info below
könyvtár listázása a könyvtár tartalma helyett
az Emacs dired módjához tervezett kimenet
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
hasonló az előzőhöz, kivéve a „*”-ot
az érvényes értékek és a kapcsoló, amelynek megfelelnek: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
mint a -l --time-style=full-iso
mint a -l, de tulajdonos kiírása nélkül
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
hosszú felsorolásnál nem írja ki a csoportneveket
-l és -s kapcsolóval közérthető formában írja ki a méreteket (például 1K 234M 2G)
hasonlóképpen, de 1000 hatványát használja 1024 helyett
parancssorban megadott szimbolikus linkek követése
follow each command line symbolic link that points to a directory
ne listázza a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket (a -a vagy -A felülbírálja)
hyperlink file names WHEN
a bejegyzésnevekhez jelet fűz a SZÓ alapján: none (alapértelmezett), slash (-p), file-type (--file-type) classify (-F)
kiírja az egyes fájlok indexszámát
nem írja ki a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
hosszú formátum
szimbolikus linkek fájlinformációinak megjelenítésekor a szimbolikus linkek által mutatott fájlok adatait jeleníti meg a link adatai helyett
a szélességet a bejegyzések vesszővel elválasztott listájával tölti ki
mint a -l, de az felhasználó- és csoportazonosítókat számmal írja ki
bejegyzésnevek kiírása idézőjelek nélkül
mint a -l, de a csoportinformációk kiírása nélkül
egy / jelet fűz a könyvtárakhoz
? kiírása a nem grafikus karakterek helyett
megjeleníti a nem grafikus karaktereket (alapértelmezett, kivéve ha a program az „ls” és a kimenet egy terminál)
minden bejegyzésnevet idézőjelbe tesz
a SZÓ stílusnak megfelelően idézőjelez: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape; felülbírálja a QUOTING_STYLE környezeti változót
sorrend megfordítása rendezéskor
alkönyvtárak rekurzív listázása
az egyes fájlok méretének kiírása blokkban
rendezés fájlméret alapján, a legnagyobbal kezdve
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
dátum/idő formátum a -l kapcsolóhoz; lásd az IDŐSTÍLUS leírását alább
sort by time, newest first; see --time
tabulátor minden OSZL-nál, 8 helyett
-lt-vel: rendezés és kiírás hozzáférési idő szerint; -l-lel: a hozzáférési idő kiírása, és rendezés név szerint; egyébként: rendezés hozzáférési idő szerint, a legújabbal kezdve
nincs rendezés; a bejegyzések felsorolása könyvtári sorrendben
(verzió)számok természetes rendezése a szövegen belül
OSZL kimeneti szélesség beállítása. 0 = korlátlan
bejegyzések listázása soronként oszloponkénti listázás helyett
ábécé sorba rendezés kiterjesztés szerint
az egyes fájlok bármely biztonsági környezetének kiírása
minden kimeneti sor lezárása NUL-lal új sor helyett
-1
list one file per line
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

A fájltípusok megkülönböztetése szín alapján alapértelmezésben és a --color=never esetén is le van tiltva. A --color=auto esetén az ls csak akkor ad színkódokat, ha a szabványos kimenet egy terminál. Az LS_COLORS környezeti változóval módosíthatók a beállítások, ehhez a dircolors(1) parancs használható.

0
ha OK,
1
kisebb problémák esetén (például nem érhető el az alkönyvtár),
2
komoly problémák esetén (például nem érhető el a parancssori paraméter).

Írta Richard M. Stallman és David MacKenzie.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

LÁSD MÉG

dircolors(1)

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) ls invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4