LS(1) Felhasználói parancsok LS(1)

ls - list directory contents

ÖSSZEGZÉS

ls [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...

Információt ír ki a FÁJLOKRÓL, alapértelmezésben az aktuális könyvtárról. Ábécé sorrendbe rendezi a bejegyzéseket, ha nincs megadva a -cftuvSUX vagy a --sort kapcsolók valamelyike.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

nem rejti el a .-tal kezdődő bejegyzéseket
nem listázza ki a . és .. bejegyzéseket
a -l kapcsolóval kiírja az egyes fájlok szerzőjét
C-stílusú escape karaktereket jelenít meg a nem-grafikus karakterek helyett
a -l kapcsolóval: a MÉRET mint skála használata kiíráskor; pl. „--block-size=M”; lásd alább a MÉRET formátumát
nem listázza ki a ~-ra végződő fájlokat
-lt-vel: rendezés és kiírás ctime (fájlállapot- információk utolsó módosításának ideje) szerint -l-lel: a ctime kiírása, és rendezés név szerint, egyébként: rendezés ctime szerint, legújabb előre
oszlopok szerinti listázás
kimenet színezése, az EKKOR lehet vagy „always” (alap, ha nincs megadva), „auto” vagy „never”, további információk alább
könyvtár listázása a könyvtár tartalma helyett
az Emacs dired módjához tervezett kimenet
nem rendez, bekapcsolja a -aU kapcsolókat, kikapcsolja a -ls --color kapcsolókat
jelet fűz a bejegyzéshez (a */=>@ vagy | egyikét)
hasonló az előzőhöz, kivéve a „*”-ot
az érvényes értékek és a kapcsoló, amelynek megfelelnek: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
mint a -l --time-style=full-iso
mint a -l, de tulajdonos kiírása nélkül
könyvtárak fájlok elé csoportosítása.
kiegészíthető --sort kapcsolóval, de a --sort=none (-U) használata letiltja a csoportosítást
hosszú felsorolásnál nem írja ki a csoportneveket
-l és -s kapcsolóval közérthető formában írja ki a méreteket (például 1K 234M 2G)
hasonlóképpen, de 1000 hatványát használja 1024 helyett
parancssorban megadott szimbolikus linkek követése
minden egyes parancssori szimbolikus link követése
amely egy könyvtárra mutat
ne listázza a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket (a -a vagy -A felülbírálja)
fájlnevek hiperlinkké alakítása; a MIKOR lehet 'always' (alapértelmezett, ha hiányzik), 'auto' vagy 'never'
a bejegyzésnevekhez jelet fűz a SZÓ alapján: none (alapértelmezett), slash (-p), file-type (--file-type) classify (-F)
kiírja az egyes fájlok indexszámát
nem írja ki a parancsértelmező MINTÁRA illeszkedő bejegyzéseket
alapesetben 1024 bájtos blokkok lemezhasználathoz; csak a -s kapcsolóval, könyvtárak összegzéseihez
hosszú formátum
szimbolikus linkek fájlinformációinak megjelenítésekor a szimbolikus linkek által mutatott fájlok adatait jeleníti meg a link adatai helyett
a szélességet a bejegyzések vesszővel elválasztott listájával tölti ki
mint a -l, de az felhasználó- és csoportazonosítókat számmal írja ki
bejegyzésnevek kiírása idézőjelek nélkül
mint a -l, de a csoportinformációk kiírása nélkül
egy / jelet fűz a könyvtárakhoz
? kiírása a nem grafikus karakterek helyett
megjeleníti a nem grafikus karaktereket (alapértelmezett, kivéve ha a program az „ls” és a kimenet egy terminál)
minden bejegyzésnevet idézőjelbe tesz
a SZÓ stílusnak megfelelően idézőjelez: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape; felülbírálja a QUOTING_STYLE környezeti változót
sorrend megfordítása rendezéskor
alkönyvtárak rekurzív listázása
az egyes fájlok méretének kiírása blokkban
rendezés fájlméret alapján, a legnagyobbal kezdve
rendezés a SZÓ szerint a név helyett: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
dátum/idő formátum a -l kapcsolóhoz; lásd az IDŐSTÍLUS leírását alább
sort by time, newest first; see --time
tabulátor minden OSZL-nál, 8 helyett
-lt-vel: rendezés és kiírás hozzáférési idő szerint; -l-lel: a hozzáférési idő kiírása, és rendezés név szerint; egyébként: rendezés hozzáférési idő szerint, a legújabbal kezdve
nincs rendezés; a bejegyzések felsorolása könyvtári sorrendben
(verzió)számok természetes rendezése a szövegen belül
OSZL kimeneti szélesség beállítása. 0 = korlátlan
bejegyzések listázása soronként oszloponkénti listázás helyett
ábécé sorba rendezés kiterjesztés szerint
az egyes fájlok bármely biztonsági környezetének kiírása
-1
soronként egy fájl listázása. Kerülje a „\n” megadását a -q vagy -b kapcsolókkal
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Az IDŐSTÍLUS argumentum a full-iso, long-iso, iso, locale vagy +FORMÁTUM lehet. A FORMÁTUM értelmezése egyezik a date(1) esetével. Ha a FORMÁTUM a FORMÁTUM1<newline>FORMÁTUM2, akkor a FORMÁTUM1 a nem legutóbbi fájlokra lesz érvényes, a FORMÁTUM2 pedig a legutóbbiakra. A 'posix-' előtagú IDŐFORMÁTUM csak a POSIX területi beállításon kívül érvényes. Az IDŐSTÍLUS környezeti változó beállítja a használandó alapértelmezett stílust.

A fájltípusok megkülönböztetése szín alapján alapértelmezésben és a --color=never esetén is le van tiltva. A --color=auto esetén az ls csak akkor ad színkódokat, ha a szabványos kimenet egy terminál. Az LS_COLORS környezeti változóval módosíthatók a beállítások, ehhez a dircolors parancs használható.

0
ha OK,
1
kisebb problémák esetén (például nem érhető el az alkönyvtár),
2
komoly problémák esetén (például nem érhető el a parancssori paraméter).

Írta Richard M. Stallman és David MacKenzie.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

LÁSD MÉG

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) ls invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2020 március GNU coreutils 8.32