LS(1) Brugerkommandoer LS(1)

ls - list directory contents

ls [FLAG]... [FIL]...

Vis information om FILer (nuværende katalog med mindre andet er angivet). Sortér filerne alfabetisk hvis ingen af flagene -cftuvSUX eller --sort er givet.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

-a, --all
skjul ikke filer som starter med .
-A, --almost-all
skjul underforstået . og ..
--author
bruges med -l; skriv forfatter for hver fil
-b, --escape
skriv undvigesekvenser for ikke-grafiske tegn i stil med C
--block-size=STØR
med -l: skalér størrelser med STØR når de skrives; fx "--block-size=M"; se format STØR nedenfor
-B, --ignore-backups
vis ikke filer som ender på ~
-c
med -lt: sortér efter, og vis, ctime (tidspunkt for sidste ændring af filstatusinformation); med -l: vis ctime og sortér efter navn; ellers: sortér efter ctime, nyeste først
-C
vis filer i kolonner
--color[=NÅR]
udskriv i farver. NÅR kan være "always" (standard), "auto" eller "never"; mere info nedenfor
-d, --directory
vis kataloger i sig selv frem for deres indhold
-D, --dired
lav uddata til Emacs" dired-tilstand
-f
sortér ikke, brug -aU, brug ikke -ls --color
-F, --classify
føj en angivelse (*/=>@|) til elementerne
--file-type
det samme, men tilføj ikke "*"
--format=ORD
"across" -x, "commas" -m, "horizontal" -x, "long" -l, "single-column" -1, "verbose" -l, "vertical" -C
--full-time
ligesom -l --time-style=full-iso
-g
som -l, men udskriv ikke ejer
--group-directories-first
gruppér kataloger før filer;
kan bruges med flaget --sort, men enhver brug af --sort=none (-U) deaktiverer gruppering
-G, --no-group
skriv ikke gruppenavne ved langt format
-h, --human-readable
brug med -l og -s; vis størrelser som 1K, 234M, 2G osv.
--si
det samme, men brug 1000 som grundtal, ikke 1024
-H, --dereference-command-line
følg symbolske lænker angivet på kommandolinjen
--dereference-command-line-symlink-to-dir
følg hver symbolsk lænke angivet på kommandolinjen,
der peger på et katalog
--hide=MØNSTER
udskriv ikke elementer, der matcher skalmønstret MØNSTER (tilsidesættes af -a eller -A)
--hyperlink[=HVORNÅR]
hyperlink filnavne; HVORNÅR kan være "always" (standard hvis udeladt), "auto" eller "never"
--indicator-style=ORD
tilføj indikator med stilen ORD til elementer: none (standard), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode
vis indeksnummer for hver fil
-I, --ignore=MØNSTER
vis ikke filer, der matcher skalmønstret MØNSTER
-k, --kibibytes
brug som standard blokke på 1024 byte for diskbrug bruges kun med -s og i sum for katalog
-l
brug langt listeformat
-L, --dereference
når der vises filinformation for symbolske lænker, så vis information for filen, som lænken peger på, frem for lænken selv
-m
brug hele skærmbredden med en liste adskilt af kommaer
-n, --numeric-uid-gid
ligesom -l, men skriv bruger- og gruppe-ID med tal
-N, --literal
skriv elementnavne uden citation
-o
ligesom -l, men vis ikke gruppeinformation
-p, --indicator-style=slash
tilføj skråstreg som indikator for kataloger
-q, --hide-control-chars
skriv ? i stedet for ikke-grafiske tegn
--show-control-chars
vis ikke-grafiske tegn som de er (standard, med mindre programmet er "ls" og uddata er en terminal)
-Q, --quote-name
sæt filnavne i gåseøjne
--quoting-style=ORD
brug anførselsstil ORD for filnavn: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (tilsidesætter miljøvariablen QUOTING_STYLE)
-r, --reverse
sortér i omvendt rækkefølge
-R, --recursive
vis underkataloger rekursivt
-s, --size
skriv allokeret størrelse for hver fil i blokke
-S
sortér efter filstørrelse, største først
--sort=ORD
sortér efter ORD frem for navn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=ORD
change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
--time-style=TIDSSTIL
format for dato/tid med -l; se TIDSSTIL nedenfor
-t
sort by time, newest first; see --time
-T, --tabsize=KOLONNER
antag tabulatorstop på KOLONNER frem for 8
-u
med -lt: sortér efter, og vis, læsningstid; med -l: vis læsningstid og sortér efter navn; ellers: sortér efter læsningstid, nyeste først
-U
sortér ikke; vis filer som de ligger i kataloget
-v
naturlig sortering af (versions-)tal i tekst
-w, --width=KOLONNER
sæt udskriftsbredde til KOLONNER. 0 er ubegrænset
-x
vis elementer linjevis i stedet for kolonnevis
-X
sortér alfabetisk efter filendelser
-Z, --context
udskriv eventuel sikkerhedskontekst for hver fil
-1
vis én fil per linje. Undgå "\n" med -q eller -b
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Argumentet TIDSSTIL kan være full-iso, long-iso, iso, locale eller +FORMAT. FORMAT fortolkes som i date(1). Hvis FORMAT er FORMAT1<linjeskift>FORMAT2, anvendes FORMAT1 til ældre filer og FORMAT2 til nyere filer. TIDSSTIL med præfiks "posix-" har kun virkning uden POSIX-regionsindstilling. Miljøvariablen TIME_STYLE angiver også den stil, der skal bruges som standard.

Brug af farve til at skelne filtyper er som standard slået fra, og med --color=never. Med --color=auto vil ls kun skrive farvekoder, når standard-ud er forbundet til en terminal. Indstillingerne kan ændres med miljøvariablen LS_COLORS. Brug kommandoen dircolors til at angive den.

0
hvis OK,
1
hvis mindre problemer (f.eks.: kan ikke tilgå underkatalog),
2
hvis alvorlige problemer (f.eks.: kan ikke tilgå kommandolinjeargument).

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/ls
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) ls invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32