ECHO(1) Opdrachten voor gebruikers ECHO(1)

echo - toon een regel tekst

echo [KORTE_OPTIE]... [TEKENREEKS]...
echo LANGE_OPTIE

Stuurt de gegeven TEKENREEKS(en) naar standaard uitvoer.

-n
regel afsluiten zonder nieuwe regel-teken
-e
interpretatie van backslash escape-tekens inschakelen
interpretatie van backslash escape-tekens uitschakelen (standaard)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Bij -e worden de volgende codes herkend en uitgevoerd:

\\
een backslash
geluidssignal
backspace
geen verdere uitvoer produceren
escape
nieuwe pagina (FF-teken)
nieuwe regel (LF-teken)
begin van de regel (CR-teken)
horizontale tab
verticale tab
\0NNN
byte met octale waarde NNN (1 tot 3 cijfers)
byte met hexadecimale waarde HH (1 tot 2 cijfers/letters)

Opmerking: uw shell kan een eigen versie van echo hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

LET OP: printf(1) is een te prefereren alternatief, dat geen problemen geeft om optie-achtige tekenreeksen te tonen.

Geschreven door Brian Fox en Chet Ramey.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

printf(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
of lokaal via: info '(coreutils) echo invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4