ECHO(1) Opdrachten voor gebruikers ECHO(1)

echo - toon een regel tekst

echo [KORTE_OPTIE]... [TEKENREEKS]...
echo LANGE_OPTIE

Stuurt de gegeven TEKENREEKS(en) naar standaard uitvoer.

-n
regel afsluiten zonder nieuwe regel-teken
-e
interpretatie van backslash escape-tekens inschakelen
interpretatie van backslash escape-tekens uitschakelen (standaard)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Bij -e worden de volgende codes herkend en uitgevoerd:

\\
een backslash
geluidssignal
backspace
geen verdere uitvoer produceren
escape
nieuwe pagina (FF-teken)
nieuwe regel (LF-teken)
begin van de regel (CR-teken)
horizontale tab
verticale tab
\0NNN
byte met octale waarde NNN (1 tot 3 cijfers)
byte met hexadecimale waarde HH (1 tot 2 cijfers/letters)

Opmerking: uw shell kan een eigen versie van echo hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

NOTE: printf(1) is a preferred alternative, which does not have issues outputting option-like strings.

Geschreven door Brian Fox en Chet Ramey.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

printf(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
of lokaal via: info '(coreutils) echo invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1