PRINTF(1) Opdrachten voor gebruikers PRINTF(1)

printf - formatteer en toon data

printf FORMAAT [ARGUMENT]...
printf OPTIE

Toon de ARGUMENTen volgens het opgegeven FORMAAT.

toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Het FORMAAT bestuurt de uitvoer net als bij printf() in de taal C. Begrepen sequenties zijn:

\"
een aanhalingsteken (")
\\
een backslash
geluidssignal
backspace
geen verdere uitvoer produceren
escape
nieuwe pagina (FF-teken)
nieuwe regel (LF-teken)
begin van de regel (CR-teken)
horizontale tab
verticale tab
byte met octale waarde NNN (1 tot 3 cijfers)
byte met hexadecimale waarde HH (1 tot 2 cijfers/letters)
Unicode-teken (ISO/IEC 10646) met hexadecimale waarde HHHH (4 cijfers)
Unicode-teken met hexadecimale waarde HHHHHHHH (8 cijfers)
%%
een enkel %-teken
%b
ARGUMENT interpreteren als tekenreeks met bovenstaande '\'-codes, behalve dat octale codes van de vorm \0 of \0NNN zijn
%q
ARGUMENT weergeven in een vorm die hergebruikt kan worden als shell-invoer, niet-afdrukbare tekens tonend met de $”-syntax

Verder worden alle C-opmaakcodes begrepen die eindigen op een van de tekens uit 'diouxXfeEgGcs', waarbij de ARGUMENTen eerst geconverteerd worden naar het juiste type. Variabele breedtes worden begrepen.

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van printf hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

Geschreven door David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

printf(3)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/printf
of lokaal via: info '(coreutils) printf invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4