PRINTF(1) Brukerkommandoer PRINTF(1)

printf - format and print data

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf VALG

Skriv ut ARGUMENT(er) i valgt FORMAT, eller kjør med bestemt VALG:

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

FORMAT styrer utskriften som i C printf. Følgende sekvenser tolkes:

\"
hermetegn
\\
speilvendt skråstrek
alarm (BEL)
rettetast
ikke skriv ut noe mer
skiftetegn
skjemakilde
ny linje
linjeskift
horisontal tabulator
vertikal tabulator
byte med oktal verdi NNN (1 til 3 siffer)
byte med heksadesimal verdi HH (1 til 2 siffer)
Unicode (ISO/IEC 10646)-tegn med heksadesimalverdi HHHH (4 sifre)
Unicode-tegn med heksadesimalverdi HHHHHHHH (8 sifre)
%%
ett «%»-tegn
%b
ARGUMENT som en streng med tolkning av «\»-skiftetegn, bortsett fra oktale skiftetegn av typen «\0» eller «\0NNN»
%q
ARGUMENT skrives ut i et format som kan brukes som inndata i skall (ikke-utskrivbare tegn vernes med syntaksen POSIX $”)

og alt øvrig som samsvarer med C-formatet og slutter på en av bokstavene diouxXfeEgGcs, hvor ARGUMENTer tolkes før de kjøres. Variable bredder blir håndtert.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av printf, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

printf(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/printf
eller lokalt: info '(coreutils) printf invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GNU coreutils 9.3