PRINTF(1) Polecenia użytkownika PRINTF(1)

printf - formatuje i wypisuje dane

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf OPCJA

Wypisuje ARGUMENT(Y) zgodnie z FORMATEM lub wykonuje zgodnie z OPCJĄ:

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FORMAT kontroluje wyjście w ten sam sposób co funkcja printf języka C. Interpretowane sekwencje:

\"
cudzysłów
\\
odwrotny ukośnik
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
kończy wypisywanie wyniku
escape
wysuw strony
znak nowego wiersza
powrót karetki
tabulacja pozioma
tabulacja pionowa
bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)
znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (4 cyfry)
znak Unicode o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (8 cyfr)
%%
pojedynczy znak %
%b
ARGUMENT jako łańcuch interpretowany ze znakami specjalnymi z \, z wyjątkiem znaków specjalnych ósemkowych: \0 i \0NNN
%q
ARGUMENT jest wypisywany w formacie, który można użyć ponownie jako wejście powłoki, cytując wszystkie niedrukowalne znaki proponowaną składnią $” POSIX.

oraz wszystkie specyfikacje formatu języka C, kończące się jednym ze znaków diouxXfeEgGcs, z uprzednią konwersją ARGUMENTÓW na odpowiednie typy. Obsługiwane są zmienne szerokości.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję printf, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env printf ....

Napisane przez Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

printf(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/printf
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) printf invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2023 GNU coreutils 9.3