ECHO(1) Příručka uživatele ECHO(1)

echo - zobrazí řádek textu

echo [SHORT-OPTION]... [STRING]...
echo LONG-OPTION

Příkaz echo vypíše zadané řetězce na standardní výstup.

-n
nevypisovat závěrečný znak nového řádku.
-e
povolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích
nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích (výchozí nastavení)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

\\
zpětné lomítko
zvonek (BEL)
backspace
dále již nevypisovat nic
escape
nová stránka (form feed)
nový řádek (new line)
návrat vozíku (carriage return)
horizontální tabulátor
vertikální tabulátor
\0NNN
byte with octal value NNN (1 to 3 digits)
byte with hexadecimal value HH (1 to 2 digits)

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu echo, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

NOTE: printf(1) is a preferred alternative, which does not have issues outputting option-like strings.

Napsal Brian Fox a Chet Ramey.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

printf(1)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) echo invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4