ECHO(1) Brukerkommandoer ECHO(1)

echo - display a line of text

echo [KORT-VALG]... [STRENG]...
echo LANGT-VALG

Gjenta STRENG(er) til standardutdata.

-n
Ikke avslutt siste linje med linjeskift.
-e
Slå på tolkning av skiftetegn,
Slå av tolkning av skiftetegn (standard).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Følgende skiftesekvenser er gyldige hvis du velger -e:

\\
speilvendt skråstrek
alarm (BEL)
rettetast
ikke skriv ut noe mer
skiftetegn
skjemakilde
ny linje
linjeskift
horisontal tabulator
vertikal tabulator
\0NNN
byte med oktal verdi NNN (1 til 3 siffer)
byte med heksadesimal verdi HH (1 til 2 siffer)

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av echo, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

NOTE: printf(1) is a preferred alternative, which does not have issues outputting option-like strings.

Written by Brian Fox and Chet Ramey.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

printf(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
eller lokalt: info '(coreutils) echo invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4