ECHO(1) Användarkommandon ECHO(1)

echo — visa en rad text

echo [KORT_FLAGGA]... [STRÄNG]...
echo LÅNG_FLAGGA

Eka STRÄNG(arna) till standard ut.

-n
Skriv inte ut den avslutande nyraden.
-e
Slå på tolkning av sekvenser med omvänt snedstreck.
Slå av tolkning av sekvenser med omvänt snedstreck (standard).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om -e är påslaget tolkas följande sekvenser:

\\
omvänt snedstreck
varning (SIGNAL)
backsteg
producera ingen ytterligare utmatning
escape-tecken
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
\0NNN
byte med oktalt värde NNN (1 till 3 siffror)
byte med hexadecimalt värde HH (1 till 2 siffror)

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av echo, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

OBS: printf(1) är ett föredraget alternativ, vilket inte har problem med att mata ut flaggliknande strängar.

Skrivet av Brian Fox och Chet Ramey.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

printf(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/echo
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) echo invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4