DD(1) Brukerkommandoer DD(1)

dd - convert and copy a file

dd [OPERAND]...
dd VALG

Kopier en fil, og konverter og formater i henhold til operand.

les og skriv opptil valgt antall BYTE om gangen (standard: 512)
konverter valgt antall BYTE om gangen
konverter fil i henhold til kommaseparert symbolliste
bare kopier N antall inndatablokker
les opptil valgt antall BYTE om gangen (standard: 512)
les fra FIL i stedet for standard innkanal
les i henhold til kommaseparert symbolliste
skriv valgt antall BYTE av gangen (standard: 512)
skriv til en FIL, i stedet for standard utkanal
skriv i henhold til kommaseparert symbolliste
(or oseek=N) skip N obs-sized output blocks
(or iseek=N) skip N ibs-sized input blocks
Hvilket informasjonsNIVÅ som skal skrives ut til standardfeilkanal. Bruk «none» for å utelate all info unntatt feilmeldinger, «noxfer» for å utelate endelig overføringsstatistikk og «progress» for å vise periodisk overføringsstatistikk.

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. If N ends in 'B', it counts bytes not blocks.

Hvert CONV-symbol kan være:

fra EBCDIC til ASCII
fra ASCII til EBCDIC
fra ASCII til alternativ EBCDIC
skyv oppføringer som avslutter med ny linje, med cbs-dimensjonert mellomrom
erstatt avsluttende mellomrom i cbs-dimensjonerte oppføringer med en ny linje
erstatt store bokstaver med små
erstatt små bokstaver med store
prøv å søke i stedet for å faktisk skrive ut NUL- (tomme) blokker
bytt om hvert par med inngangsbyte
forskyv hver inngangsblokk med NUL-ler til ibs-størrelse. Når dette brukes med block eller unblock, skyves blokkene med mellomrom i stedet for NUL-ler
avbryt hvis målfila eksisterer allerede
ikke opprett målfil
ikke forkort målfil
fortsett selv om det oppstår lesefeil
ikke avslutt før utdata er fysisk ferdigstilt
som ovenfor, men skriv metadata i tillegg

Hvert tegn i FLAGG kan være et av følgende:

tilføyingsmodus (gir kun mening for utdata; conv=notrunc foreslått)
benytt direkte inn- og utkanal for data
avslutt med feil, med mindre det er en mappe
bruk synkronisert inn- og utkanal for data
som dsync, men også for metadata
samle opp fulle inndata-blokker (kun iflag)
benytt ikke-blokkerende inn- og utkanal
ikke oppdater tilgangstidsstempel
Be om å tømme hurtiglager. Se også oflag=sync
ikke tildel kontrollerende terminal fra fil
ikke følg symbolske lenker

Send et USR1-signal til en kjørende «dd»-prosess for å skriv ut I/O-statistikk til standardfeil og gjenoppta kopiering.

Følgende valg er gyldige:

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Paul Rubin, David MacKenzieog Stuart Kemp.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
eller lokalt: info '(coreutils) dd invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4