DD(1) Käyttäjän sovellukset DD(1)

dd - convert and copy a file

dd [OPERAND]...
dd VALITSIN

Kopioi tiedosto, muuntaen ja muotoillen operandien mukaisesti.

read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); overrides ibs and obs
muunna MÄÄRÄ tavua kerralla
muunna tiedosto pilkuilla erotetun muunnosluettelon mukaan
kopioi vain N syötelohkoa
lue korkeintaan MÄÄRÄ tavua kerralla (oletus: 512)
lue TIEDOSTOsta vakiosyötteen sijaan
read as per the comma separated symbol list
kirjoita MÄÄRÄ tavua kerralla (oletus: 512)
kirjoita TIEDOSTOon vakiotulosteen sijaan
write as per the comma separated symbol list
(or oseek=N) skip N obs-sized output blocks
(or iseek=N) skip N ibs-sized input blocks
The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows periodic transfer statistics

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. If N ends in 'B', it counts bytes not blocks.

Kukin MUUNNOS voi olla:

EBCDIC -> ASCII
ASCII -> EBCDIC
ASCII -> muutettu EBCDIC
tasaa rivinvaihtoon päättyvät tietueet välilyönneillä cbs-kokoon
korvaa välilyönnit cbs-kokoisten tietueiden lopusta rivinvaihdolla
muuta isot kirjaimet pieniksi
muuta pienet kirjaimet isoiksi
try to seek rather than write all-NUL output blocks
vaihda keskenään jokainen syötetavupari
tasaa jokainen syötelohko NUL-merkeillä ibs-kokoon; käytettäessä avainsanaa block tai unblock, tasataan välilyönneillä
fail if the output file already exists
do not create the output file
älä typistä tulostiedostoa
jatka lukuvirheistä huolimatta
physically write output file data before finishing
samoin, mutta myös metatietojen

Kukin FLAG-tunnus voi olla:

lisää-tila (järkevää vain tulosteena; conv=notrunc ehdotettu)
use direct I/O for data
fail unless a directory
käyttää synkronoitua I/O:ta datalle
samoin, mutta myös metatietojen
kerää täydet syöttölohkot (vain jos viiveellä)
use non-blocking I/O
älä päivitä käyttöaikaa
pudottaa välimuisti. Katso myös oflag=sync
älä määritä hallintapäätettä tiedostosta
älä seuraa symlinkejä

USR1-signaalin lähettäminen käynnissä olevalle ”dd”-prosessille saa sen tulostamaan I/O-tilastoja vakiovirhetulosteeseen ja jatkamaan sitten kopiointia.

Valitsimet ovat:

näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Kirjoittaneet Paul Rubin, David MacKenzie ja Stuart Kemp.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) dd invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jussi Larjo <larjo@cc.tut.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4