DD(1) Opdrachten voor gebruikers DD(1)

dd - converteer en kopieer een bestand

dd [ARGUMENT]...
dd OPTIE

Een bestand kopiëren, converteren en opmaken aan de hand van de argumenten.

aantal tegelijk te lezen en te schrijven bytes (standaard: 512); dit overstijgt 'ibs' en 'obs'
steeds dit aantal bytes tegelijk converteren
bestand converteren volgens deze komma gescheiden methodes
slechts dit aantal invoerblokken kopiëren
aantal tegelijk te lezen bytes (standaard: 512)
uit dit bestand lezen i.p.v. van standaard invoer
lezen met deze komma gescheiden eigenschappen
aantal tegelijk te schrijven bytes (standaard: 512)
naar dit bestand schrijven i.p.v. naar standaard uitvoer
schrijven met deze komma gescheiden eigenschappen
(of oseek=N) sla N uitvoer blokken met de grootte van obs over
(of iseek=N) sla N invoer blokken met de grootte van ibs over
bepaalde informatie naar stderr sturen; 'progress' toont regelmatig verplaatsingsstatistieken; 'noxfer' onderdrukt de slot-verplaatsingsstatistieken; 'none' onderdrukt alles behalve foutmeldingen

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. If N ends in 'B', it counts bytes not blocks.

Elk CONV symbool mag zijn:

van EBCDIC naar ASCII
van ASCII maar EBCDIC
van ASCII naar alternatieve EBCDIC
met LF afgesloten records met spaties uitvullen tot 'cbs'-lengte
achteraan volgende spaties in records met 'cbs'-lengte vervangen door LF
hoofdletters vervangen door kleine letters
kleine letters vervangen door hoofdletters
probeer te zoeken in plaats van het schrijven van allemaal-NUL uitvoer blokken
elke paar invoer bytes van positie wisselen
elk invoerblok uitvullen met NUL-tekens tot 'ibs'-lengte; wanneer samen met 'block' of 'unblock', dan uitvullen met spaties
weigeren als het uitvoerbestand al bestaat
het uitvoerbestand niet aanmaken
het uitvoerbestand niet verkorten
doorgaan ook na leesfouten
het uitvoerbestand fysiek naar schijf schrijven vóór afsluiten
idem, maar ook de metagegevens schrijven

Elke VLAG mag zijn:

achtervoegen (alleen zinvol bij uitvoer; suggestie: conv=notrunc)
directe I/O gebruiken voor de gegevens
weigeren als het geen map is
gesynchroniseerde I/O gebruiken voor de gegevens
idem, maar ook voor de metagegevens
volledige blokken invoer verzamelen (alleen bij 'iflag')
niet-blokkerende I/O gebruiken
toegangstijd stempels niet wijzigen
Verzoek om cache te wissen. Zie ook 'oflag=sync'
ken geen controlerende terminal van bestand toe
symbolische koppelingen niet volgen

Het zenden van een USR1-signaal naar een draaiend 'dd'-proces maakt dat het in-/uitvoerstatistieken naar stderr stuurt en dan doorgaat met kopiëren.

Opties zijn:

toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door Paul Rubin, David MacKenzie en Stuart Kemp.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
of lokaal via: info '(coreutils) dd invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2023 GNU coreutils 9.2