DD(1) Příručka uživatele DD(1)

dd - konvertuje a kopíruje soubor

dd [OPERAND]...
dd VOLBA

Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.
bs=BAJTŮ
read and write up to BYTES bytes at a time (default: 512); overrides ibs and obs
cbs=BAJTŮ
určuje délku bloku, který bude konvertován najednou
conv=CONVS
Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
count=N
copy only N input blocks
ibs=BAJTŮ
read up to BYTES bytes at a time (default: 512)
if=SOUBOR
čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu
iflag=PŘÍZNAKY
čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
obs=BAJTŮ
zapisuje bloky zadané délky
of=SOUBOR
zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup
oflag=PŘÍZNAKY
zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
seek=N
skip N obs-sized blocks at start of output
skip=N
skip N ibs-sized blocks at start of input
status=LEVEL
The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows periodic transfer statistics

N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Platné symboly pro conv jsou:

ascii
z EBCDIC do ASCII
ebcdic
z ASCII do EBCDIC
ibm
z ASCII do alternativního EBCDIC
block
doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs
unblock
nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline
lcase
mění velká písmena na malá
ucase
mění malá písmena na velká
sparse
try to seek rather than write all-NUL output blocks
swab
prohazuje sudé a liché bajty
sync
doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s block nebo unblock,doplňuje mezerami
excl
selže, pokud výstupní soubor už existuje
nocreat
nevytváří výstupní soubor
notrunc
nezkracuje výstupní soubor
noerror
ignoruje chyby při čtení
fdatasync
fyzicky zapíše data před ukončením
fsync
to samé, ale zapíše také metadata

PŘÍZNAKY mohou být:

append
režim přidávání na konec souboru (pouze zápis; doporučuje se kombinovat s conv=notrunc)
direct
přímé čtení/zápis dat
directory
selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář
dsync
použije synchronizovaný vstup/výstup dat
sync
to samé, ale platí i pro metadata
fullblock
akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)
nonblock
použije neblokující vstup/výstup
noatime
neaktualizuje čas posledního přístupu souboru
nocache
Request to drop cache. See also oflag=sync
noctty
nepřiřazuje řídící terminál ze souboru
nofollow
nenásleduje symbolické odkazy
count_bytes
treat 'count=N' as a byte count (iflag only)
skip_bytes
treat 'skip=N' as a byte count (iflag only)
seek_bytes
treat 'seek=N' as a byte count (oflag only)

Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu 'dd' zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

Jeho volby jsou:

--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dd invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32