CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre
calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Starta huvudanvändargränssnittet i calibre och lägg till e-boken på path_to_ebook till databasen. Du kan också ange webbadresser i calibre för att utföra olika åtgärder än att bara lägga till böcker. Till exempel:

calibre://view-book/test_bibliotek/1842/epub

Öppnar boken med id 1842 i EPUB-format från biblioteket "test_bibliotek" i calibre E-bokvisaren. Biblioteksnamn är bibliotekens mappnamn med mellanslag ersatta med understrykningar. En fullständig beskrivning av de olika webbadressbaserade åtgärderna finns i användarhandboken.

När du skickar argument till calibre som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)
--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta
--ignore-plugins
Ignorera anpassad insticksmodul, användbart om du har installerat en insticksmodul som hindrar calibre från att starta
--no-update-check
Sök inte efter uppdateringar
--shutdown-running-calibre, -s
Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om det finns pågående jobb kommer de att avbrytas tyst, så använd med försiktighet.
--start-in-tray
Starta minimerad till systemfältet.
--verbose, -v
Ignoreras, ska inte användas. Närvarande endast för arvsskäl
--version
visar programmets versionsnummer och avsluta
--with-library
Använd biblioteket som ligger på den angivna sökvägen.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
februari 12, 2021 5.11.0