CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Starta huvudanvändargränssnittet i calibre och lägg till e-boken på path_to_ebook till databasen. Du kan också ange URL:er i calibre för att utföra olika åtgärder än att bara lägga till böcker. Till exempel:

calibre://view-book/test_bibliotek/1842/epub

Öppnar boken med id 1842 i EPUB-formatet från biblioteket "test_bibliotek" i :command:

`
calibre`s e-bokvisare. Biblioteksnamn är bibliotekens mappnamn med blanksteg ersatta med understrykningar. En fullständig beskrivning av de olika webbadressbaserade åtgärderna finns i användarmanualen.

När du skickar argument till calibre som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Koppla från kontrollterminalen, om någon (endast Linux)
visa denna hjälptext och avsluta
Ignorera anpassad insticksmodul, användbart om du har installerat en insticksmodul som hindrar calibre från att starta
Sök inte efter uppdateringar
Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om det finns pågående jobb kommer de att avbrytas tyst, så använd med försiktighet.
Starta minimerad till systemfältet.
Ignoreras, ska inte användas. Närvarande endast för arvsskäl
visar programmets versionsnummer och avsluta
Använd biblioteket som ligger på den angivna sökvägen.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0