CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Стартирайте основния calibre Графичен потребителски интерфейс и по желание добавете е-книга path_to_ebook в базата данни. Може също да зададете calibre URL адреси за извършване на различни разнообразни действия, отколкото просто добавяне на книги. Например:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Ще отвори книгата с id 1842 във формат EPUB от библиотеката "test_library" в calibre E-book viewer. Имената на библиотеки са имена на папките за библиотеки с интервали, заменени от подчертавания. Пълно описание на различни действия, базирани на URL адреси, е в ръководството за потребителя.

Винаги, когато предавате аргументи на calibre, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Отдели от контролния терминал, ако има (само за Linux)
Покажи това помощно съобщение и излез
Игнорирайте персонализирани плъгини, полезно, ако сте инсталирали плъгин, който предотвратява calibre от стартиране
Не проверявай за актуализации
Накарай екземпляр на работещ calibre, ако има такъв, да бъде изключен. Имайте предвид, че ако в него се изпълняват задания, те ще бъдат мълчаливо прекратени, така че използвайте с внимание.
Стартирай минимизиран в трея.
Игнорирани, не използвайте. Присъстване само по наследени причини
покажи версия на програмата и излез
Използвайте библиотеката, разположена на указания път.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0