CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Sempre que passeu arguments a calibre i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Separa del terminal de control, si escau (només Linux)
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
Ignora els connectors personalitzats. Útil si heu instal·lat un connector que no deixa que calibre s'engegui
No comprovis si hi ha actualitzacions
Fa que es tanqui qualsevol instància de calibre, si n'hi ha alguna. Vigileu, ja que si hi ha treballs en execució, s'avortaran sense cap confirmació.
Comença minimitzat a la safata del sistema.
Ignoreu-ho i no ho utilitzeu. Present només per motius històrics
mostra el número de versió del programa i surt
Utilitza la biblioteca que hi ha al camí especificat.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

de maig 31, 2024 7.12.0