CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Alati kui edastad programmile calibre tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)
näita seda veateadet ja välju
Eira kohandatud pluginaid; kasulik, kui installisid plugina, mis takistab calibrel käivituda
Ära kontrolli uuendusi
Pane töötav calibre eksemplar, kui on, sulguma. Pane tähele, et kui on pooleliolevaid töid, need katkestatakse vaikselt, seega kasuta ettevaatusega.
Käivita süsteemisalve minimeerituna.
Eiratud, ära kasuta. Eksisteerib ainult pärandi põhjustel
näita programmi versiooninumbrit ja välju
Use the library located at the specified path.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0