CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre
calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Alati kui edastad programmile calibre tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

--detach
Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)
--help, -h
näita seda veateadet ja välju
--ignore-plugins
Eira kohandatud pluginaid; kasulik, kui installisid plugina, mis takistab calibrel käivituda
--no-update-check
Ära kontrolli uuendusi
--shutdown-running-calibre, -s
Pane töötav calibre eksemplar, kui on, sulguma. Pane tähele, et kui on pooleliolevaid töid, need katkestatakse vaikselt, seega kasuta ettevaatusega.
--start-in-tray
Käivita süsteemisalve minimeerituna.
--verbose, -v
Eiratud, ära kasuta. Eksisteerib ainult pärandi põhjustel
--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju
--with-library
Use the library located at the specified path.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
veebruar 12, 2021 5.11.0