CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibre, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

Atdalīties no kontrolējošā termināla, ja tāds ir (tikai Linux)
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet
Ignorēt pielāgotus spraudņus, noderīgi, ja jūsu instalētais spraudnis, traucē startēt calibre
Nemeklēt atjauninājumus
Izsauc darbojošās Calibre procesa, ja tāds pastāv, apturēšanu. Ņemiet vērā - ja notiek darbu izpilde, tie tiks pārtraukti bez paziņojuma, tādēļ lietojiet ar piesardzību.
Startējot samazināt uz sistēmas tekni.
Ignorēts, nelietojiet. Tikai attiecībā uz mantojuma iemesliem
parādīt programmas versijas numuru un iziet
Izmantot bibliotēku, kas atrodas norādītajā ceļā.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maijs 31, 2024 7.12.0