CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre
calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibre, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--detach
Atdalīties no kontrolējošā termināla, ja tāds ir (tikai Linux)
--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet
--ignore-plugins
Ignorēt pielāgotus spraudņus, noderīgi, ja jūsu instalētais spraudnis, traucē startēt calibre
--no-update-check
Nemeklēt atjauninājumus
--shutdown-running-calibre, -s
Izsauc darbojošās Calibre procesa, ja tāds pastāv, apturēšanu. Ņemiet vērā - ja notiek darbu izpilde, tie tiks pārtraukti bez paziņojuma, tādēļ lietojiet ar piesardzību.
--start-in-tray
Startējot samazināt uz sistēmas tekni.
--verbose, -v
Ignorēts, nelietojiet. Tikai attiecībā uz mantojuma iemesliem
--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet
--with-library
Izmantot bibliotēku, kas atrodas norādītajā ceļā.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
februāris 26, 2021 5.12.0