CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre
calibre [volby] [cesta_k_eknize nebo url calibre...]

Spustí hlavní grafické uživatelské rozhraní Calibre a volitelně přidejte e-knihu v cestě_k_eknize do databáze. Můžete také zadat adresy URL Calibre pro provádění jednotlivých různých akcí, než jen přidávání knih. Například:

calibre://view-book/testovací_knihovna/1842/epub

Ro otevře knihu s ID 1842 ve formátu EPUB z knihovny „testovací_knihovna“ v Prohlížeči e-knih Calibre. Názvy knihoven jsou názvy složek knihoven s mezerami nahrazenými podtržítky. Úplný popis různých akcí založených na URL naleznete v Uživatelské příručce.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)
--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
--ignore-plugins
Ignorovat vlastní moduly. Užitečné, pokud jste nainstalovali modul, který brání Calibre ve spuštění.
--no-update-check
Nekontrolovat aktualizace
--shutdown-running-calibre, -s
Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.
--start-in-tray
Spustit minimalizované do hlavního panelu systému.
--verbose, -v
Ignorováno, nepoužívejte. Přítomno pouze z historických důvodů
--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit
--with-library
Použít knihovnu umístěnou v zadané cestě.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
února 12, 2021 5.11.0