CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opties]

Verscheidene commandoregel interfaces nuttig voor foutzoeken in calibre. Zonder opties start dit commando een geïntegreerde Python vertaler. U kan ook de hoofd calibre GUI gebruiken, het calibre leesvenster en de calibre bewerker in de foutzoekmodus.

Het bevat ook interfaces voor verschillende stukjes van calibre die geen specifieke commandoregel gereedschappen hebben, zoals font subsets, de e-boek diff tool en zo voort.

U kan ook calibre-debug gebruiken om zelfstandige scripts te draaien. Gebruik het daarvoor zo:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Alles na de -- wordt doorgegeven aan het script. U kan ook calibre foutzoeken gebruiken als een shebang in scripts, zo:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Als u aan calibre-debug parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: "/some path/with spaces"

Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.
Python code uitvoeren.
Fouten in toesteldetectie zoeken
calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)
Draait de calibre diff tool. Bijvoorbeeld: calibre-debug --diff bestand1 bestand2
Start het calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.
Python code in het bestand uitvoeren.
Explodeer het boek in de gespecificeerde map. Gebruik: -x file.epub output_dir Exporteert het boek als een verzameling HTML bestanden en metadata die u kan bewerken met standaard HTML gereedschappen. Werkt met EPUB, AZW3, HTMLZ en DOCX bestanden.
Exporteer alle Calibre-gegevens (boeken/instellingen/plug-ins). Normaal gesproken wordt u gevraagd naar de exportmap en de bibliotheken die u wilt exporteren. U kunt ze ook opgeven als opdrachtregel argumenten om de vragen over te slaan. Gebruik absolute paden voor de exportmap en bibliotheken. Het speciale trefwoord "all" kan worden gebruikt om alle bibliotheken te exporteren. Voorbeelden: calibre-debug --export-all-calibre-data # voor interactief gebruik calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # exporteer alle bekende bibliotheken
Voor intern gebruik
Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.
Voer de GUI uit met de debug console, log naar het gespecificeerd pad. Enkel intern gebruik, gebruik de -g optie om de GUI in debug modus uit te voeren
toon dit helpbericht en stop
Implodeer een eerder geëxplodeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek vanuit bestanden in output_dir die gecreëerd werden bij een vorige aanroep van --explode-book. Zorg ervoor hetzelfde bestandstype op te geven als bij het exploderen.
Importeer eerder geëxporteerde calibre gegevens
Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)
Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de calibre omgeving
plug-inplug-inVoer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: calibre-debug -r "Plug-in naam" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.
Voer de genoemde test(s) uit. Gebruik de speciale waarde "alle" om alle tests uit te voeren. Als de testnaam begint met een punt, wordt aangenomen dat het een modulenaam is. Als de testnaam begint met @, wordt aangenomen dat het een categorienaam is.
Niet uitvoeren met de DEBUG flag set
Sluit, indien aanwezig, een actieve calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.
Wissel het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om optie door te geven naar lettertype wisselprogramma.
Test binaire modules in build
toon programmaversie en stop
E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mei 31, 2024 7.12.0