CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [options]

Различни интерфейси на командния ред, полезни за дебъг в calibre. Без опции, тази команда стартира вграден интерпретатор на Python. Може също да стартирате основния calibre GUI, четеца за е-книги на calibre и редакторът на calibre в дебъг режим.

Също така съдържа интерфейси към различни битове от calibre, които нямат специални инструменти за команден ред, като поднабор на шрифтове, инструмент за разлики на е-книги и т.н.

Може също да използвате calibre-debug за изпълнение на самостоятелни скриптове. За това, използвайте по следния начин:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Всичко след -- се предава на скрипта. Може също да използвате calibre-debug като shebang в скриптове, като това:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Винаги, когато предавате аргументи на calibre-debug, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Добавяне на прост плъгин (напр. плъгин, състоящ се само от .py файл), чрез определяне на пътя до .py файла съдържащ кода.
Изпълняване на python код.
Засичане на дебъг устройство
Дерегистрирай calibre от програмите по подразбиране на Windows --default-programs = (register|unregister)
Стартиране на calibre diff инструмент. Например: calibre-debug --diff file1 file2
Стартирай calibre книжен редактор в режим дебъгване.
Изпълни python кода във файла.
Взривете книгата в указаната папка. В употреба: -x file.epub output_dir Експортира книгата като колекция от HTML файлове и метаданни, които може да редактирате с помощта на стандартни инструменти за редактиране на HTML. Работи с EPUB, AZW3, HTMLZ и DOCX файлове.
Експорт на всички calibre данни (книги/настройки/плъгини). Обикновено ще бъдете помолени за експортната папка и библиотеките за експорт. Може също да ги посочите като аргументи на командния ред, за да пропуснете въпросите. Използвайте абсолютни пътища за експортната папка и библиотеките. Специалната ключова дума "all" може да се използва за експортиране на всички библиотеки. Примери: calibre-debug --export-all-calibre-data # за интерактивна употреба calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # експортирайте всички известни библиотеки
За вътрешна употреба
Стартирай GUI с активиран дебъгер. Резултатът излиза в stdout и stderr.
Стартирай GUI с дебъгер конзола и запис към определен път. Само за вътрешно ползване, използвай опция -g за стартиране на GUI в режим дебъгер.
Покажи това помощно съобщение и излез
Имплодиране на избухнала преди това книга. В употреба: -i output_dir file.epub Внася книгата от файловете в output_dir които трябва да са били създадени от предишно обаждане до --explode-book. Не забравяйте да укажете същия тип файл, какъвто е използван при взривяване.
Импортирай по-рано експортирани calibre данни
Преглеждане на MOBI файла(-овете) в определен път(ища).
Показване на пътищата, необходими за настройване на средата за работа на Calibre
Стартирайте плъгин, който предоставя интерфейс на командния ред. Например: calibre-debug -r "Plugin name" -- file1 --option1 Всичко след -- ще бъде предадено на плъгина като аргументи.
Изпълнете посочените тестове. Използвайте специалната стойност "all", за да изпълните всички тестове. Ако името на теста започва с точка, предполага се, че е име на модул. Ако името на теста започва с @, предполага се, че е име на категория.
Не стартирайте със зададен флаг DEBUG
Накарай екземпляр на работещ calibre, ако има такъв, да бъде изключен. Имайте предвид, че ако в него се изпълняват задания, те ще бъдат мълчаливо прекратени, така че използвайте с внимание.
Подзадайте указания шрифт. Използвайте -- след тази опция, за да премине опция към програма за поднастройка на шрифта.
Тест на двоични модули в компилация
покажи версия на програмата и излез
Стартирай четеца в режим дебъгване

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0