CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [indstillinger]

Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Everything after the -- is passed to the script. You can also use calibre-debug as a shebang in scripts, like this:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tilføj et simpelt udvidelsesmodul (dvs. et udvidelsesmodul som kun består af en .py-fil), ved at specificere stien til py-filen, der indeholder koden for udvidelsesmodulet.
Afvikl Pythonkode.
Fejlfind enhedsdetektion
(Af)registrer Calibre fra Windows' standardprogrammer. --default-programs = (register|unregister)
Kør Calibres forskelsværktøj. For eksempel: calibre-debug --diff fil1 fil2
Launch the calibre "Edit book" tool in debug mode.
Afvikl Pythonkoden i fil.
Explode the book into the specified folder. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.
Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export folder and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export folder and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries. Examples: calibre-debug --export-all-calibre-data # for interactive use calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # export all known libraries
For intern brug
Kør den grafiske brugerflade med fejlsøgning aktiveret. Fejlsøgningsuddata vises på standardud eller standardfejl.
Kør den grafiske brugerflade med en fejlsøgningskonsol, log til den angivne sti. Kun for intern brug, brug tilvalget -g for at køre den grafiske brugerflade i fejlsøgningstilstand
Vis denne hjælpetekst og afslut
Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book from the files in output_dir which must have been created by a previous call to --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.
Importer tidligere eksporterede Calibre-data
Inspicer MOBI-filerne på de angivne stier
Vis stierne nødvendige for at opsætte Calibremiljøet
Run a plugin that provides a command line interface. For example: calibre-debug -r "Plugin name" -- file1 --option1 Everything after the -- will be passed to the plugin as arguments.
Run the named test(s). Use the special value "all" to run all tests. If the test name starts with a period it is assumed to be a module name. If the test name starts with @ it is assumed to be a category name.
Don't run with the DEBUG flag set
Får en, hvis nogen, kørende instans af Calibra til at stoppe. Bemærk at hvis der er igangværende opgaver, så vil de blive afsluttet i stilhed, så brug med forsigtighed
Subset the specified font. Use -- after this option to pass option to the font subsetting program.
Test binære moduler i bygning
vis programmets version og afslut
Afvikl e-bogfremviseren i fejlsøgningstilstand

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0