CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [options]

Různá rozhraní příkazového řádku užitečná pro ladění Calibre. Bez voleb spouští tento příkaz vložený překladač Pythonu. Můžete také spustit hlavní grafické rozhraní Calibre, Prohlížeč e-knih Calibre a editor Calibre v režimu ladění.

Také obsahuje rozhraní pro různé kusy Calibre, které neobsahují vyhrazené nástroje příkazového řádku, jako jsou částečné vkládání písma, nástroj Rozdílů e-knih a tak dále.

Můžete také použít calibre-debug ke spuštění samostatných skriptů. K tomu ho použijte takto:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Všechno za -- je předáno skriptu. Ladění Calibre můžete také použít jako shebang ve skriptech, například takto:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-debug, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Přidat jednoduchý doplněk (např. doplněk obsahující pouze soubor .py) zadáním cesty k souboru py obsahujícímu kód doplňku.
Spustit kód Pythonu.
Ladit rozpoznávání zařízení
(Od)registrovat Calibre ve výchozích programech Windows. --default-programs = (register|unregister)
Spustit rozdílový nástroj Calibre. Například: calibre-debug --diff soubor1 soubor2
Spustit nástroj calibre Upravit knihu v režimu ladění.
Spustit kód Pythonu v souboru.
Rozložit knihu do zadané složky. Použití: -x soubor.epub vystupni_adresar Exportuje knihu jako kolekci souborů HTML a metadat, které můžete upravovat pomocí standardních nástrojů pro úpravu HTML. Funguje se soubory EPUB, AZW3, HTMLZ a DOCX.
Export všech dat Calibre (knihy, nastavení, moduly). Obvykle budete vyzváni k zadání složky pro export a knihoven, které chcete exportovat. Můžete je také zadat jako parametry příkazového řádku a tyto otázky přeskočit. Pro složku pro export a knihovny použijte absolutní cesty. Pro export všech knihoven lze použít speciální klíčové slovo "all". Příklady: calibre-debug --export-all-calibre-data # pro interaktivní použití calibre-debug --export-all-calibre-data /cesta/k/prazdne/slozce/pro/export /cesta/ke/slozce/knihovny1 /cesta/ke/slozce/knihovny2 calibre-debug --export-all-calibre-data /slozks/pro/export all # export všech známých knihoven
Pro interní použití
Spustit grafické rozhraní s povoleným laděním. Výstup ladění je vytištěn do stdout a stderr.
Spustit grafické rozhraní s konzolí ladění, protokolování do zadané cesty. Pouze pro vnitřní použití, pro spuštění grafického rozhraní v režimu ladění použijte volbu -g
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Složit dříve rozloženou knihu. Použití: -i vystupni_adresar soubor.epub Importuje knihu ze souborů ve vystupni_adresar, který musí být vytvořen předchozím vyvoláním --explode-book. Ujistěte se, že zadáváte stejný typ souboru, jaký byl použit při rozložení.
Importovat dříve exportovaná data Calibre
Zkontrolovat soubory MOBI v zadaných cestách
Výstup cest potřebných pro nastavení prostředí Calibre
Spustit modul poskytující rozhraní příkazového řádku. Například: calibre-debug -r „Název modulu“ -- soubor1 --volba1 Všechno za -- bude předáno modulu jako parametry.
Spusťte pojmenované testy. Pro spuštění všech testů použijte speciální hodnotu "all". Pokud název testu začíná tečkou, je považován za název modulu. Pokud název testu začíná @, je považován za název kategorie.
Nespouštějte s nastaveným příznakem DEBUG
Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.
Částečně vložit zadané písmo. Použijte -- po této volbě pro předání volby programu pro částečné vkládání písem.
Testovat binární moduly v sestavení
zobrazit číslo verze programu a ukončit
Spustit Prohlížeč e-knih v režimu ladění

Kovid Goyal

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0