CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug {options]

Erilaisia komentoriviliittymiä, jotka ovat hyödyllisiä calibren virheenkorjauksessa. Ilman vaihtoehtoja, tämä komento käynnistää sulautetun Python-tulkin. Voit myös ajaa pääohjelman calibre graafisen käyttöliittymän, calibre E-kirjan katseluohjelman ja calibre-editorin virheenkorjaustilassa.

Se sisältää myös rajapintoja erilaisiin calibren osiin, joissa ei ole omia komentorivityökaluja, kuten fonttien alustus, E-kirjan diff-työkalu ja niin edelleen.

Voit myös käyttää calibre-debug-ohjelmaa itsenäisten skriptien suorittamiseen. Käytä sitä näin:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Kaikki -- jälkeinen siirretään skriptille. Voit myös käyttää calibre-debug shebangina skripteissä, esimerkiksi näin:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --

Aina kun annat calibre-debug:lle argumentteja, joissa on välilyöntejä, sulje argumentit lainausmerkkeihin. Esimerkiksi: "/some path/with spaces"

Lisää yksinkertainen laajennus (eli laajennus, joka koostuu vain .py tiedostosta) määrittämällä laajennuskoodin sisältävän py-tiedoston polku.
Suorita Python-koodi.
Laitteen tunnistamisen vianmääritys
Lisää/Poistaa calibren Windows oletusohjelmiin/-sta. --default-programs = (register|unregister)
Suorita calibre diff-työkalu. Esimerkiksi: calibre-debug --diff file1 file2
Käynnistä calibren "Kirjan muokkaus" -työkalu virheenkorjaustilassa.
Suorita tiedoston Python-koodi.
Pura kirja määritettyyn kansioon. Käyttö: -x file.epub output_dir Vie kirjan HTML-tiedostojen ja metadata kokoelmana, jota voit muokata tavallisilla HTML-muokkaustyökaluilla. Toimii EPUB-, AZW3-, HTMLZ- ja DOCX-tiedostojen kanssa.
Vie kaikki calibre-tiedot (kirjat/asetukset/laajennukset). Normaalisti sinulta kysytään vientikansiota ja vietäviä kirjastoja. Voit myös ohittaa kysymykset määrittämällä ne komentoriviargumenteiksi. Käytä absoluuttisia polkuja vientikansiossa ja kirjastoissa. Erityistä avainsanaa "all" voidaan käyttää kaikkien kirjastojen viemiseen. Esimerkkejä: calibre-debug --export-all-calibre-data # interaktiiviseen käyttöön calibre-debug --export-all-calibre-data /path/to/empty/export/folder /path/to/library/folder1 /path/to/library2 calibre-debug --export-all-calibre-data /export/folder all # vie kaikki tunnetut kirjastot
Sisäiseen käyttöön
Käynnistä GUI vianmääritys aktivoituna. Vianmääritys tulostaa virtoihin stdout ja stderr.
Suorita graafinen käyttöliittymä virheenkorjauskonsolilla kirjautumalla määritettyyn polkuun. Käytä vain sisäiseen käyttöön -g-vaihtoehtoa graafisen käyttöliittymän suorittamiseen virheenkorjaustilassa
näytä tämä ohjeviesti ja poistu
Kasaa aikaisemmin räjäytetty kirja. Käyttö: -i vientikansio tiedosto.epub Tuo kirjan vientikansion tiedostoista. Kansion sisällön tulee olla aikaisemmin luotu --explode_book-komennolla. Huomaa myös, että tiedostotyypin on oltava sama kuin lähdetiedoston.
Tuo aikaisemmin vietyjä calibre-tietoja
Tutki MOBI-tiedostoja osoitetuissa poluissa
Tulosta hakemistopolut, joita tarvitaan calibre-ympäristön määrittelyyn
Suorita laajennus, joka tarjoaa komentorivikäyttöliittymän. Esimerkiksi: calibre-debug -r "Plugin name" -- file1 --option1 Kaikki -- jälkeen oleva välitetään laajennukselle argumentteina.
Suorita nimetyt testit. Käytä erityistä arvoa "all" kaikkien testien suorittamiseen. Jos testin nimi alkaa pisteellä, sen oletetaan olevan moduulin nimi. Jos testin nimi alkaa @-merkillä, sen oletetaan olevan luokan nimi.
Älä käytä DEBUG-lippua asetettuna
Pakottaa käynnissä olevien calibre-instanssien sammumisen. Huomaa, että tämä pakottaa kaikkien käynnissä olevien prosessien päättämisen, joten käytä varoen.
Tiivistä määritetty fontti. Käyttö -- valinnan jälkeen, jotta se siirtyy fontinpoimintaohjelmaan.
Testaa buildin binäärimoduulit
näytä ohjelman versionumero ja poistu
Käynnistä E-kirjan katseluohjelma virheenkorjaustilassa

Kovid Goyal

Kovid Goyal

toukokuuta 31, 2024 7.12.0