SPLIT(1) Användarkommandon SPLIT(1)

split — dela upp en fil i delar

split [FLAGGA]... [FIL [PREFIX]]

Skriv ut delar av FIL till PREFIXaa, PREFIXab, …;standardstorlek är 1000 rader, och standardPREFIX är ”x”.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Använd ändelser av längd N (standard 2).
Lägg till en extra ÄNDELSE på filnamn.
Placera STORLEK byte i varje utfil.
Placera max STORLEK byte med poster per utfil.
Använd numeriska suffix från 0, inte alfabetiska.
Samma som -d, men tillåt att startvärdet sätts.
Använd hex-suffix från 0, inte alfabetiska.
Samma som -x, men tillåt att startvärdet sätts.
Generera inte tomma utfiler med -n.
Skriv till skalKOMMANDO; filnamnet är $FILE.
Placera ANTAL rader/poster i varje utfil.
Generera BITAR utfiler; se förklaring nedan.
Använd SEP istället för nyrader som postseparator; '\0' (noll) anger NOLL-tecknet.
Kopiera omedelbart indata till utdata med ”-n r/…”.
Skriv ett meddelande strax före varje utfil öppnas.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024). Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

dela i N filer baserat på storleken på indata
mata ut K:e av N till standard ut
dela i N filer utan att dela rader/poster
mata ut K:e av N till standard ut utan att dela rader/poster
som ”l” men använd turordningsdistribution
likadant men mata bara ut K:e av N till standard ut

Skrivet av Torbjorn Granlund och Richard M. Stallman.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/split
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) split invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2023 GNU coreutils 9.2