SPLIT(1) Käyttäjän sovellukset SPLIT(1)

split - paloittele tiedosto

split [VALITSIN]... [TIEDOSTO [ETULIITE]]

Tulosta kiinteän kokoisia paloja SYÖTTEESTÄ tiedostoihin ETULIITEaa, ETULIITEab, ...; oletuskoko on 1000 riviä, ja oletusETULIITE on ”x”.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

käytä N merkin pituisia jälkiliitteitä (oletus 2)
append an additional SUFFIX to file names
kirjoita KOKO tavua yhteen tulostiedostoon
kirjoita KOKO tavua rivejä yhteen tulostiedostoon
käytä numeerisia jälkiliitteitä kirjaimien sijaan
same as -d, but allow setting the start value
use hex suffixes starting at 0, not alphabetic
same as -x, but allow setting the start value
do not generate empty output files with '-n'
write to shell COMMAND; file name is $FILE
kirjoita MÄÄRÄ riviä yhteen tulostiedostoon
generate CHUNKS output files; see explanation below
use SEP instead of newline as the record separator; '\0' (zero) specifies the NUL character
immediately copy input to output with '-n r/...'
näytä ilmoitus juuri ennen kunkin tulostiedoston avaamista
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

SIZE-argumentti on kokonaisluku ja valinnainen yksikkö (esimerkki: 10K on 10*1024). Yksiköt ovat K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (tehot 1024) tai KB,MB,... (1000:n valtuudet). Binaarien etuliitteenä voidaan käyttää myös: KiB=K, MiB=M ja niin edelleen.

jaettuna N-tiedostoihin syötteen koon perusteella
lähtö Kth N:stä stdoutiin
jaettuna N-tiedostoihin ilman rivien/tietueiden jakamista
lähtö Kth N:stä stdoutiin ilman rivien/tietueiden jakamista
kuten "l", mutta käytä pyöreää robin-jakaumaa
samoin, mutta vain lähtö Kth of N stdout

Kirjoittaneet Torbjorn Granlund ja Richard M. Stallman.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir
tai saatavilla paikallisesti: '(coreutils) split invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Sami Kuhmonen <sami@iqs.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4