SPLIT(1) Brugerkommandoer SPLIT(1)

split - del en fil op i flere dele

split [FLAG]... [FIL [PRÆFIKS]]

Skriv stykker af FIL til PRÆFIKSaa, PRÆFIKSab, ...; standardstørrelse er 1000 linjer, og standard-PRÆFIKS er "x".

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

brug endelser med længden N (forvalg 2)
føj et ekstra SUFFIKS til filnavne
skriv STØR byte i hver udfil
skriv maksimalt STØR byte med poster per udfil
brug numeriske suffikser fra 0 frem for alfabetiske
som -d, men tillad angivelse af startværdi
brug hex-suffikser fra 0 frem for alfabetiske
som -x, men tillad angivelse af startværdi
generér ikke tomme udfiler med "-n"
skriv til skal-KOMMANDO; filnavn er $FILE
skriv ANTAL linjer/poster i hver udfil
generér KLUMPER i udfiler. Se forklaring nedenfor
brug SEP frem for linjeskift som post-separator;'\0' (nul) angiver NUL-tegnet
kopiér omgående inddata til uddata med "-n r/..."
skriv informationer til standard-fejl lige før hver udfil åbnes
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

opdel i N filer baseret på størrelsen af inddata
udskriv K'te af N til stdout
opdel i N filer uden at opdele linjer/poster
udskriv K'te af N til stdout uden at opdele linjer/poster
som "l", men brug jævn ("round robin-") fordeling
tilsvarende, men udskriv kun K'te af N til stdout

Skrevet af Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/split
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) split invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4