SPLIT(1) Brugerkommandoer SPLIT(1)

split - split a file into pieces

split [FLAG]... [FIL [PRÆFIKS]]

Skriv stykker af FIL til PRÆFIKSaa, PRÆFIKSab, ...; standardstørrelse er 1000 linjer, og standard-PRÆFIKS er "x".

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

-a, --suffix-length=N
brug endelser med længden N (forvalg 2)
--additional-suffix=SUFFIKS
føj et ekstra SUFFIKS til filnavne
-b, --bytes=STØR
skriv STØR byte i hver udfil
-C, --line-bytes=STØR
skriv maksimalt STØR byte med poster per udfil
-d
brug numeriske suffikser fra 0 frem for alfabetiske
--numeric-suffixes[=FRA]
som -d, men tillad angivelse af startværdi
-x
brug hex-suffikser fra 0 frem for alfabetiske
--hex-suffixes[=FRA]
som -x, men tillad angivelse af startværdi
-e, --elide-empty-files
generér ikke tomme udfiler med "-n"
--filter=KOMMANDO
skriv til skal-KOMMANDO; filnavn er $FILE
-l, --lines=ANTAL
skriv ANTAL linjer/poster i hver udfil
-n, --number=KLUMPER
generér KLUMPER i udfiler. Se forklaring nedenfor
-t, --separator=SEP
brug SEP frem for linjeskift som post-separator;'\0' (nul) angiver NUL-tegnet
-u, --unbuffered
kopiér omgående inddata til uddata med "-n r/..."
--verbose
skriv informationer til standard-fejl lige før hver udfil åbnes
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

N
opdel i N filer baseret på størrelsen af inddata
K/N
udskriv K'te af N til stdout
l/N
opdel i N filer uden at opdele linjer/poster
l/K/N
udskriv K'te af N til stdout uden at opdele linjer/poster
r/N
som "l", men brug jævn ("round robin-") fordeling
r/K/N
tilsvarende, men udskriv kun K'te af N til stdout

Skrevet af Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/split
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) split invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32