SORT(1) Felhasználói parancsok SORT(1)

sort - szövegfile sorainak rendezése

ÖSSZEGZÉS

sort [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...
sort [KAPCSOLÓ]... [--files0-from=F

Az összes FÁJL rendezett konkatenációjának kiírása a szabványos kimenetre.

Ha a FÁJL nincs megadva, vagy -, akkor a szabványos bemenetet olvassa.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők. Rendezési lehetőségek:

kezdő üreshelyek figyelmen kívül hagyása
csak üres és alfanumerikus karakterek figyelembe vétele
kisbetűk nagybetűkké alakítása
összehasonlítás az általános számérték szerint
csak nyomtatható karakterek figyelembe vétele
összehasonlítás: (ismeretlen) < „JAN” < … < „DEC”
közérthető számok összehasonlítása (például: 2K 1G)
karakterláncok számértéke szerinti összehasonlítás
shuffle, but group identical keys. See shuf(1)
véletlen bájtok a FÁJLBÓL
az összehasonlítások eredményének megfordítása
rendezés a SZÓ szerint: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V
(verzió)számok természetes rendezése a szövegen belül

Egyéb kapcsolók:

egyszerre legfeljebb NMERGE bemenet összefésülése, többhöz használjon ideiglenes fájlokat
a bemenet rendezettségének ellenőrzése; ne rendezzen
mint a -c, de nem jelenti az első hibás sort
ideiglenes fájlok tömörítése a PROG, kibontása a PROG -d segítségével
a rendezésre használt sorszakasz jelzése, és figyelmeztetés a megkérdőjelezhető használatról a szabványos kimenetre
bemenet olvasása az F fájlban található, NULL végű nevek által megadott fájlokból. Ha az F a -, akkor a szabványos bemenetről olvassa a neveket
rendezés kulccsal; a KULCSDEF megadja a helyet és típust
a már rendezett fájlok összefésülése; ne rendezzen
az eredmény írása a FÁJLBA a szabványos kimenet helyett
a rendezés stabilizálása az utolsó újrarendezési összehasonlítás letiltásával
a MÉRET használata a fő memóriapufferhez
az ELV használata a nem üresről üresre áttérés helyett
a KÖNYVTÁR használata az átmeneti fájlokhoz a $TMPDIR vagy a(z) /tmp helyett; több kapcsolóval több könyvtár adható meg
a párhuzamosan futó rendezések számának módosítása N-re
a -c esetén szigorú rendezés ellenőrzése, a -c nélkül csak az elsőt írja ki egy egyenlő menetből
a sorok elválasztója NUL, nem új sor
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A KULCSDEF M[.K][KAPCS][,M[.K][KAPCS]] alakú a kezdő és befejező pozícióhoz, ahol az M a mező száma és a K a karakterpozíció a mezőben, mindkettő 1-ről indul, és a befejező alapértelmezése a sor vége. Ha sem a -t, sem a -b kapcsoló nincs megadva, akkor a mező karakterei a megelőző üreshely karaktertől lesznek számolva. A KAPCS néhány egybetűs rendezési kapcsoló lehet: [bdfgiMhnRrV], amelyek felülbírálják az adott kulcsra vonatkozó globális rendezési kapcsolókat. Ha nincs kulcs megadva, akkor a teljes sort használja kulcsként. Használja a --debug kapcsolót a helytelen kulcshasználat felismerésére.

SIZE may be followed by the following multiplicative suffixes: % 1% of memory, b 1, K 1024 (default), and so on for M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q.

*** FIGYELMEZTETÉS *** A környezet által megadott területi beállítások befolyásolják a rendezési sorrendet. Az LC_ALL=C beállításával megkapható a hagyományos rendezési sorrend, amely a natív bájtértékeket használja.

Írta Mike Haertel és Paul Eggert.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

shuf(1), uniq(1)

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/sort
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) sort invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4