SORT(1) Brugerkommandoer SORT(1)

sort - sorter linjer i tekstfiler

sort [FLAG]... [FIL]...
sort [FLAG]... --files0-from=F

Skriv det samlede, sorterede indhold af FILer til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte. Sorteringsflag:

ignorér indledende blanke tegn
tag kun blanke og alfanumeriske tegn i betragtning
behandl små bogstaver som store bogstaver
sammenlign ifølge generel numerisk værdi
tag kun synlige tegn i betragtning
sammenlign (ukendt) < 'JAN' < ... < 'DEC'
sammenlign tal på læsevenlig form (f.eks. 2K, 1G)
sammenlign ifølge numerisk værdi af strenge
bland, men behold ens nøgler sammen. Se shuf(1)
læs tilfældige byte fra FIL
vend resultaterne af sammenligningerne om
sortér ifølge ORD: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V
naturlig sortering af (versions-)tal i tekst

Andre flag:

flet højst NFLET ind-elementer på en gang; brug midlertidige filer hvis utilstrækkeligt
kontrollér sortering af data; sortér ikke
som -c, men anfør ikke første fejllinje
komprimér midlertidige filer med PROG; udpak dem med PROG -d
skriv noter i delen af linjen der bruges til at sortere, og advar om tvivlsom brug i stderr
læs inddata fra filerne angivet ved NUL-afsluttede navne i filen F; hvis F er -, så læs filnavne fra standard-ind
sortér efter nøgle; NØGLEDEF angiver placering og type
flet allerede sorterede filer; sortér ikke
skriv resultat til FIL frem for standard-ud
stabilisér sortering ved deaktivering af sidste-udvejs-sammenligning
brug størrelsen STØR for indre hukommelsesbuffer
brug SEP i stedet for ikke-mellemrum til mellemrums-overgang
brug KAT til mellemlagring, ikke $TMPDIR eller /tmp; flere flag angiver flere kataloger
begræns antallet af parallelt kørende sorteringer til N
med -c: tjek for streng ordning; uden -c: udskriv kun den første af en række ens
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

NØGLEDEF er F[.T][FLAG][,F[.T][FLAG]], for start- og slutposition, hvor F er et feltnummer og T en tegnposition i feltet. Begge starter ved 1, og slutpositionen er som standard afslutningen af linjen. Hvis hverken -t eller -b er valgt, vil tegn i et felt tælles fra begyndelsen af det foregående område af blanke tegn. FLAG er sat sammen af et eller flere enkeltbogstavs-flag [bdfgiMhnRrV], som tilsidesætter globale sorteringsflag for denne nøgle. Hvis ingen nøgle er angivet, bruges hele linjen som nøgle. Brug --debug til at fejlsøge forkert brug af nøgle.

SIZE may be followed by the following multiplicative suffixes: % 1% of memory, b 1, K 1024 (default), and so on for M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q.

*** ADVARSEL *** Regionsdata angivet i miljøet påvirker sorteringsordenen. Sæt LC_ALL=C for at få den traditionelle sorteringsorden som benytter de interne byte-værdier.

Skrevet af Mike Haertel og Paul Eggert.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

shuf(1), uniq(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sort
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) sort invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4