SORT(1) Käyttäjän sovellukset SORT(1)

sort - järjestää tekstitiedostojen rivejä

sort [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...
sort [VALITSIN]... --files0-from=T

Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille. Lajitteluvalitsimet:

älä huomioi edeltäviä tyhjeitä
lajittele vain tyhjeiden ja alfanumeeristen merkkien mukaan
älä huomioi kirjainkokoa
vertaa yleisen numeerisen arvon mukaan
ottaa huomioon vain tulostettavat merkit
lajittelu vertailu (tuntematon) < 'JAN' < ... < 'DEC'
vertaa ihmisen luettavia lukuja (esim. 2K 1G)
vertaa merkkijonon numeerisen arvon mukaan
sekoitus, mutta ryhmittele identtiset näppäimet. Katso shuf(1)
get random bytes from FILE
reverse the result of comparisons
sort according to WORD: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V
natural sort of (version) numbers within text

Muut valitsimet:

enintään NMERGE-tuloilla kerralla; lisää käyttöä varten temp-tiedostot
check lajiteltua syöttöä varten; älä lajittele
kuten -c, mutta älä ilmoita ensimmäistä huonoa riviä
pakkaa väliaikaisesti PROG:llä; purkaa ne PROG -d:llä
annotate the part of the line used to sort, and warn about questionable usage to stderr
read input from the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read names from standard input
lajittelu avaimen kautta; KEYDEF antaa sijainnin ja tyypin
yhdistää jo lajiteltuja tiedostoja; älä lajittele
kirjoita tuloste TIEDOSTOon vakiotulosteen sijaan
vakauta lajittelu poistamalla käytöstä ”viimeinen oljenkorsi”-vertailu
käytä KOKOa muistipuskurille
käytä kenttäerottimena EROTINta, ei siirtymää ei-tyhjeestä tyhjeeseen
käytä HAKemistoa väliaikaistiedostoille, ei $TMPDIR tai /tmp; useampi valitsin määrittelee monta hakemistoa
change the number of sorts run concurrently to N
jos -c on annettu: tarkista tarkka järjestys ilman -c:tä: tulosta vain ensimmäinen yhtäläisten joukosta
päätä rivit 0-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

KEYDEF is F[.C][OPTS][,F[.C][OPTS]] for start and stop position, where F is a field number and C a character position in the field; both are origin 1, and the stop position defaults to the line's end. If neither -t nor -b is in effect, characters in a field are counted from the beginning of the preceding whitespace. OPTS is one or more single-letter ordering options [bdfgiMhnRrV], which override global ordering options for that key. If no key is given, use the entire line as the key. Use --debug to diagnose incorrect key usage.

SIZE may be followed by the following multiplicative suffixes: % 1% of memory, b 1, K 1024 (default), and so on for M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q.

Ympäristön määrittelemä käytössä oleva maa-asetusto vaikuttaa lajittelujärjestykseen. Asettamalla LC_ALL=C otetaan käyttöön perinteinen lajittelujärjestys, joka käyttää tavujen arvoja.

Kirjoittaneet Mike Haertel ja Paul Eggert.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

shuf(1), uniq(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/sort
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) sort invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Rami Koivunen <rkoivu@utu.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4