UNIQ(1) Felhasználói parancsok UNIQ(1)

uniq - report or omit repeated lines

ÖSSZEGZÉS

uniq [KAPCSOLÓ]... [BEMENET [KIMENET]]

Szomszédos egyező sorok szűrése a BEMENETBŐL (vagy szabványos bemenetből), kiírás a KIMENETRE (vagy szabványos kimenetre).

Kapcsolók nélkül az egyező sorok az első előfordulásba lesznek egyesítve.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

a sorok elé az előfordulások számának kiírása
csak a kettőzött sorok kiírása, csoportonként egyet
minden többször szereplő sor kiírása
mint a -D, de a csoportok üres sorral választhatók el. MÓD={none(alapértelmezett),prepend,separate}
az első N mező összehasonlításának elkerülése
minden elem megjelenítése, a csoportok elválasztása üres sorral. MÓD={separate(alapértelmezett),prepend, append,both}
kis- és nagybetűk nem különböznek összehasonlításkor
az első N karakter összehasonlításának elkerülése
csak az egyedi sorok kiírása
a sorok elválasztója NUL, nem új sor
a sorokban N-től ne hasonlítson össze több karaktert
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

Egy mező üreshely karakterek (szóközök és/vagy tabok) sorozata, amelyet nem üreshely karakterek követnek. A mezők karakterek előtti része ki lesz hagyva.

Megjegyzés: A „uniq” nem ismeri fel az ismétlődő sorokat, hacsak nem állnak egymás után. Először rendezze a bemenetet, vagy használja a „sort -u” parancsot a „uniq” nélkül.

Írta Richard M. Stallman és David MacKenzie.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

comm(1), join(1), sort(1)

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) uniq invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Csehi András <acsehi@merlin.flexum.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. január GNU coreutils 9.4