SORT(1) Команди користувача SORT(1)

НАЗВА

sort - упорядкування рядків текстових файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

sort [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
sort [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИС

Вивести сортоване сполучення усіх ФАЙЛ(ів) до стандартного виведення.

Якщо вхідний файл не вказано, або якщо вказано символ -, читання буде виконано зі стандартного джерела вхідних даних.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів. Параметри упорядковування:

ігнорувати початкові пробіли
брати до уваги лише пробіли, літери та цифри
прирівняти малі літери до великих
порівнювати за загальним числовим значенням
брати до уваги лише придатні до друку символи.
порівнювати так: (невідомий) < «JAN» < ... < «DEC»
порівнювати числа у зручному для читання форматі (приклади: 2к 1Г)
порівнювати за числовим значенням рядка
перемішати, але згрупувати однакові ключі. Див. shuf(1)
отримує випадкові байти з ФАЙЛУ
інвертувати результати порівнянь
упорядкувати за СЛОВОМ: general-numeric -- -g, human-numeric -- -h, month -- -M, numeric -- -n, random -- -R, version -- -V
впорядкувати за номерами (версією) у текстовому форматі

Інші параметри:

об'єднувати не більше NMERGE джерел введення одразу; для решти використовувати тимчасові файли
перевірити вхідні дані на упорядкованість; не упорядковувати
як -c, але не повідомляти про помилковий перший рядок
стиснути тимчасові дані за допомогою програми ПРОГРАМА; розпакувати їх за допомогою команди ПРОГРАМА -d
анотувати частину рядка, яку використано для упорядковування і попереджати про проблемне використання до stderr
читати вхідні дані з файлів, вказаних за допомогою назв, відокремлених нуль-символом, у файлі Ф; якщо Ф — -, читати назви зі стандартного джерела вхідних даних
упорядкувати за ключем; ВИЗНАЧЕННЯ_КЛЮЧА задає місце і тип
об'єднати вже впорядковані файли; не впорядковувати
записує результат у ФАЙЛ замість стандартного виведення
стабілізувати упорядковування вимиканням останнього резервного порівняння
використати РОЗМІР для буфера основної пам'яті
використати РОЗДІЛЬНИК замість переходу від непробільного до пробільного символу
скористатися КАТАЛОГОМ для тимчасових даних, замість $TMPDIR or /tmp; якщо вказати параметр декілька разів, буде використано декілька каталогів
змінити кількість одночасних порівнянь на N
з -c перевірити на строге упорядкування; без -c вивести лише перше з порівнянь, яке дало рівність
завершувати рядки нульовим байтом, а не символом нового рядка
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

ВИЗНАЧЕННЯ_КЛЮЧА вказують як П[.З][ПАРАМ][П[.З][ПАРАМ]] для початкової і кінцевої позицій, де П -- номер поля, а З -- позиція символу у цьому полі, відлік обох ведеться з 1, типовою кінцевою позицією є позиція кінця рядка. Якщо не використано ні -t, ні -b, відлік символів у полі вестиметься з початку попереднього полю пробілу. ПАРАМ визначається одним або декількома параметрами впорядковування з набору [bdfgiMhnRrV]. ПАРАМ перевизначає загальні параметри впорядковування для відповідного ключа. Якщо поле ключа не вказано, як ключ буде використано увесь рядок. Для діагностування помилкового використання ключів скористайтеся параметром --debug.

До значень Н можна приписувати один з наступних суфіксів множення: % -- 1% пам'яті, b -- 1, K -- 1024 (типовий), тощо для M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q.

*** ПОПЕРЕДЖЕННЯ *** Встановлена в середовищі локаль впливає на порядок сортування. Щоб отримати традиційний порядок, що використовує системні значення байтів, встановіть LC_ALL=C.

АВТОР

Автором програми є Michael Stone і Paul Eggert.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

shuf(1), uniq(1)

Повна документація: https://www.gnu.org/software/coreutils/sort
або доступна локально через виклик info '(coreutils) sort invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Січень 2024 року GNU coreutils 9.4